Pozvánka: Technický kroužek pro děti 1. stupně základní školy - od října 2021

T E C H N I C K Ý   K R O U Ž E K PRO DĚTI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Obec Telnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Telnice

srdečně zve děti prvního stupně ZŠ do nového technického kroužku, který je určen těm, kteří májí zájem se naučit: zacházet s ručním nářadím, vyrobit si něco užitečného pro radost, nebát se opravit si sám různé věci apod.

Děti se budou učit pracovat se dřevem, železem a dalšími materiály pod vedením dvou zkušených řemeslníků a techniků.

Začínáme ve sklepní dílně v MŠ Telnice již od října 2021 ve středy (13:30-15:00h.). 

Zájemci se mohou přihlásit do naplnění kapacity na OÚ Telnice u Ivany Mifkové na tel. čísle: 544 224 410.
Pokud chcete své dítě přihlásit, rozhodně neotálejte...