Reportáž - Rozsvícení vánočního stromu a výstava adventních věnců

Letos jsme se stejně jako loni, potkali s dětmi v pátek 29. 11. 2019 po obědě v družině. Všichni jsme tvořili adventní věnce. Přišly i děti, které nenavštěvují družinu. Všude se motalo, stříhalo, lámalo, přemýšlelo kam kterou ozdobičku umístit či dávalo pozor, abychom si nespálili prstíky od lepidla z tavné pistole. Dílo nám šlo od ruky. Výsledek jste si mohli prohlédnout v neděli 1. prosince od 15 hodin ve třídě v ZŠ. Zde pro vás byla připravena výstava. Zároveň probíhala výstava keramiky dětí, které navštěvují keramický kroužek na Šatlavě, který vede paní Magda Zaoralová.

 

Poté od 16 hodin probíhal program k rozsvěcení vánočního stromu na nádvoří před kostelem. Po úvodním slovu pana ředitele, pana starosty a pana faráře, vystoupili žáci ze ZŠ a děti z MŠ s pásmem písniček a básniček o adventu, Vánocích a zimě. Na závěr se rozsvítil krásný strom na nádvoří. Jako obvykle bylo připraveno občerstvení v podobě chleba se škvarkovou pomazánkou, svařák pro dospělé a pro děti čaj.

 

Vše se vydařilo, doufám, že vám líbilo a za přípravu moc děkuji paním učitelkám, které s dětmi nacvičily vystoupení, připravily občerstvení, panu Královi a Františku Kroutilovi ml. za ozvučení, paní Zaoralové za výstavu keramiky, Obci Telnice za technické zázemí a největší dík patří našim dětem, které se vše poctivě naučily a i přes chladné počasí přišly a vystupovaly.

 

Mgr. Hana Umlášková

třídní učitelka 4. třída