Reportáž: Sázení stromků našich prvňáčků

Sázíme budoucnost

 

V pátek 8. listopadu 2019 vyrazily žáci z první třídy telnické školy s paní učitelkou a panem ředitelem školy do nového parku v Nádražní čtvrti. Tam na každého prvňáčka čekal jeden strom, který si mohl zasadit, dozvědět se něco málo o druzích stromů, jakým způsobem se sází a k čemu jsou stromy dobré. Sázeli jsme břízy, platany, sakury, buky, javory, lípy a dokonce i některé ovocné stromy. Ke každému byla upevněna cedulka se jménem malého dobrovolníka.

 

Źáčci byli šikovní a do půl druhé hodiny bylo všech dvacet stromů zasázeno. Po uklizení nářadí se všichni odebrali zpátky do školy a po cestě si vyměňovali zážitky ze sázení. Je důležité tímto způsobem vzbuzovat v dětech vztah k přírodě, aby ji chránily a vážily si jí. Proč by někdy ničily strom, který nese jejich jméno. Naopak, budou k němu rádi chodit a vzpomínat na své krásné (dětství) mládí, které prožily v Telnici.

 

Tento projekt byl letos podpoře z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční podpory MAKRO CASH & CARRY ČR s.r.o.

 

Jan Dudák, místostarosta obce