Resume po schůzce vedení ZŠ a MŠ Telnice se zřizovatelem (4. května 2020)

V příštích dnech budeme intenzivně připravovat otevření dvou tříd mateřské školy a stanovení pravidel, za kterých školka bude fungovat od pondělí 11. května 2020. Školka bude z provozních důvodů otevřena pouze pro děti obou pracujících rodičů. ZŠ a MŠ Telnice připraví podmínky, za kterých bude možné dodržovat doporučená hygienická opatření ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s přihlédnutím k místním možnostem.

Současně také budeme připravovat znovuotevření základní školy od 25. května 2020 s tím, že podmínky pro spuštění provozu ve školních prostorách budou stanoveny s dostatečným předstihem.

Letní hlídání dětí se v prostorách mateřské školy s velkou pravděpodobností uskuteční podle původního časového rozvrhu v červenci 2020. Příměstský tábor Veselá věda se s velkou pravděpodobností uskuteční v prostorách základní školy podle původního časového rozvrhu v srpnu 2020.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy