Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2022

V neděli 27. 11. jsme se sešli u kostela a těšili se na krásný zážitek. Celý program zahájila pátá třída se španělskou koledou. Pak paní starostka popřála všem krásný adventní čas. Žáci druhé třídy nacvičili operku Budulínek a loutky vodili žáci čtvrté třídy. Ostatní třídy byly sbor. Prodával se svařák a čaj pro děti byl zdarma. Bylo tam hodně lidí a všem se představení líbilo.

Žáci 4. třídy