Rozsvícení vánočního stromu - 27.11.2016 (reportáž)

Ani letošní poslední listopadová neděle nebyla výjimkou a umožnila nám společně přivítat advent na nádvoří telnického kostela. Slavnostnímu aktu tentokrát předcházela výstava pořádaná v prostorách ZŠ Telnice. K vidění byly krásné adventní věnce a svícny, které s nadšením a velkou trpělivostí vyráběli žáci místní školy. Ti také vystoupili se zdařilým pásmem písniček a básniček, které následovalo po krátkém projevu zdejšího pana ředitele, starosty a pana faráře. Vlídnou atmosféru dotvářelo tradiční občerstvení, které společně s hlasy zpívajících dětí hřálo nejen na duši. Věřím však, že si chladným větrem, který chvílemi rošťácky rozezníval mikrofony, nenechal nikdo zkazit náladu.

Domů jsme odcházeli rozsvítit svoji první adventní svíčku s dobrou náladou, plni naděje a radostného očekávání.

Za nekomplikovaný průběh celé akce vděčíme našim vzorným žákům, talentovaným paním učitelkám a asistentkám, které také zajistily podávané občerstvení a v neposlední řadě i organizačním schopnostem pana ředitele. Poděkování patří také panu Královi za ozvučení a Obci Telnice za zajištění technického zázemí.

 

 

Za kolektiv ZŠ Hana Kašparová.