Rozsvícení vánočního stromu - 29. listopadu 2015

Pozdní odpoledne první adventní neděle, stříbrný smrk, svařák, chléb se škvarkovou pomazánkou, ale hlavně žáci Základní školy v Telnici a jejich kulturní vystoupení  jsou již po několik let důležitou a nedílnou součástí tradice rozsvícení vánočního stromu v naší obci. Pod vedením vyučujících hudební výchovy se v neděli 29. listopadu 2015 sešlo na kostelním nádvoří asi 50 žáků společně se svými rodiči, prarodiči, kamarády a přáteli.

Sněhová nadílka, která by dotvořila atmosféru slavnostního rozsvícení vánočního stromu, sice nepřišla, děti ji však svým vystoupením rozezněly v srdcích mnohých přítomných.

Poděkování patří paním učitelkám za trpělivost při nácviku nových písní a básní, Zitě Markové a Martině Lengálové za přípravu občerstvení, Vojtěchu Královi za výborné ozvučení a Obci Telnice za zajištění dalšího technického zázemí.

Petr Gabrhel