Sázení stromků našich prvňáčků 3. listopadu 2015

Listopadová rána nebývají obvykle velmi slunečná. Kupodivu stejně, jako v loňském roce  počasí opět učinilo výjimku, vymetlo dušičkové mlhy a vymalovalo oblohu do modra. Ráno nás přivítalo jinovatkou, ale prvňáčkům, ani ostatním žákům telnické školy to nevadilo. Po 8 hodině ranní vyšli směrem na Otmarov, aby pokračovali v obnově aleje ovocných stromů, která kdysi lemovala tuto cestu. V rámci projektu „Zasaď si svůj strom“ si každý žák prvního ročníku základní školy zasadil svůj strom. Jako tradičně byli žáci rozděleni do skupinek, ve kterých ti starší pomáhali prvňáčkům s výsadbou jejich stromu.

 Poděkování patří nejen obecní policii za zajištění bezpečnosti, ale také obci Telnice  za dodání stromků a přípravu  celé akce.

Petr Gabrhel