Seznámení s „MANUÁLEM“ MŠMT

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Telnice se bude ve školním roce 2020/2021 řídit povinnými pokyny, které jsou obsaženy v „manuálu“ MŠMT (označeny „§“) a snížit co nejvyšší měrou riziko přenosu nákazy koronavirem Covid 19 v našem zařízení. Seznamte se prosím s celým zněním manuálu, který naleznete v příloze tohoto článku nebo si ho můžete vyžádat v základní škole. Níže opakujeme nejdůležitější zásady, týkající se provozu základní školy od 1. září 2020.

 

·         Žáci, kteří přicházejí do ZŠ, musí být zdraví. Projeví-li se u žáka příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), nemůže vstoupit do budovy základní školy. Zákonní zástupci žáků nevstupují do budovy školy.

 

·         Pokud se výše zmiňované příznaky projeví v průběhu přítomnosti žáka v ZŠ, bude kontaktován zákonný zástupce s žádostí o bezodkladné vyzvednutí svého dítěte. Žák bude do příchodu zákonného zástupce umístěn v samostatné místnosti, která slouží jako izolace.

 

·         V co nejkratším čase po příchodu do budovy ZŠ si žáci důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedou desinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v ZŠ.

 

·         Zákonný zástupce vybaví své dítě jednou hygienicky zabalenou rouškou, kterou bude mít uloženu v šatní skříňce.

 

·         Zákonný zástupce je povinen sledovat webové stránky ZŠ a MŠ Telnice, na kterých budou zveřejňovány aktuální informace o protiepidemických opatřeních, které se týkají provozu základní školy a školní jídelny v souvislosti s nákazou Covid 19.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy