Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

 Zveme vás na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin na nádvoří základní školy.

  • Žáci první třídy si s sebou vezmou školní aktovky, ostatní žáci si nemusí brát žádné školní pomůcky, pouze přezůvky. Rodiče a rodinní příslušníci dětí jsou srdečně vítáni.
  • Vyučování bude po slavnostním zahájení školního roku ukončeno v 9:00 hodin. Po ukončení vyučování odcházejí žáci samostatně domů, kromě těch, kteří mají na 4. září nahlášenu přítomnost ve školní družině.
  • V pondělí 4. září 2023 bude školní družina v provozu pro přihlášené žáky od 9.00 do 16.30 hodin. Nahlaste jméno a čas odchodu žáka do 31. srpna 2023 na skola@zstelnice.cz nebo na tel. 544 224 360, 602 500 749.
  • Stravování je zajištěno pouze pro žákykteří budou 4. září přítomni ve školní družině.
  • Od úterý 5. září probíhá výuka dle rozvrhu hodin, stravování i provoz školní družiny podle běžné organizace provozu školy (podrobné informace budou zveřejněny nejpozději 30. srpna ve školním informačním systému).

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: