Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 - reportáž

S blížící se osmou hodinou začal ožívat dvůr základní školy. Následně ožily i třídy všech ročníků. To si přišli žáci naší školy pro závěrečné vysvědčení za školní rok 2019/2020 a taky se rozloučit mezi sebou a s pedagogy. Žáci ve svých třídách obdrželi od třídních učitelek vysvědčení a poté se přesunuli k rozloučení s našimi "páťáky" na školní dvůr. Zde jsme si nejdříve poslechli státní hymnu. Poté si vzal slovo pan ředitel, který poděkoval učitelskému sboru, rodičům i dětem za celou dobu domácího učení a uplynulý školní rok. Následně promluvil pan starosta, který popřál odcházejícím žákům hodně štěstí. Následovalo rozdání dárečků všem žákům. Úplně na závěr jsme si všichni odstartovali prázdniny zvoláním HURÁ a tím ukončili zvláštní školní rok 2019/2020. Již nyní se těšíme na shledanou v dalším školním roce 2020/2021.

Mgr. Hana Umlášková