Staňme se světélky a rozsviťme Telnici

Telnické sluníčko srdečně zve na akci:

S T A Ň M E   S E   S V Ě T É L K Y  A   R O Z S V I Ť M E   T E L N I C I

Každé světélko si projde telnickou Cestu světla (1 km), při které na šesti stanovištích označených lampionky splní připravený úkol a pomůže nám tak postupně rozžínat adventní strom u kostela.
Cestu světla prochází každé světélko samo, malé děti se svými rodinami. Trasa Cesty světla začíná u Bezpečné dětské zahrady v Růžové ulici a je možné se na ni vydat kdykoliv

od středy 25. listopadu do soboty 28. listopadu 2020 vždy od 16 do 20 hodin.

Světélka si s sebou vezmou svůj vlastní lampionek.

Šťastnou cestu k blížícímu se Adventu!

Prosíme o dodržování platných hygienických opatření. Děkujeme.