SZIF - dotazník pro rodiče

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jako zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů, je koordinátorem projektů "Mléko do škol" a "Ovoce a zelenina do škol". V rámci snahy co nejvíce projekt přiblížit požadavkům škol i dětí připravil SZIF krátký dotazník pro rodiče. Záměrem průzkumu je získat představu o tom, jak je projekt vnímán nejen samotnými školami, ale i rodiči dětí. Zúčastnit se můžete do 31.10.2018 označením odpovědí u 10 otázek na webových stránkách SZIF:   https://www.szif.cz/cs/dotaznik?z.dotaznik.guid=2A51DCE1F50B1EE8AD9ED712...

Naše škola se účastní obou výše zmíněných projektů. Cílem projektu "Mléko do škol" je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ se snaží přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojí do průzkumu, za vyjádření jejich názoru.