Telnická škola se slavnostně rozloučila s mimořádným školním rokem 2020/2021

Telnická škola se 30. června 2021 rozloučila se svými žáky, kteří absolvovali zvláštní školní rok 2020/2021, který silně poznamenala epidemie koronaviru. Většinu roku se totiž děti vzdělávaly vzdálenou formou, a tak se jistě na pár měsíců rády vrátily mezi své kamarády.

Nejprve žáci obdrželi vysvědčení od svých třídních učitelek, poté se vydali na školní dvůr, kde už je čekalo vedení obce Telnice, pan ředitel a také rodiče. Po vyslechnutí státní hymny připomněl ředitel školy Petr Gabrhel dětem zvláštní průběh letošního školního roku a poděkoval všem za spolupráci, zvláštní dík věnoval rodičům. Doporučil, aby děti o prázdninách nezahálely u počítačů či jiných elektronických zařízení, ale věnovaly se pohybu. Starosta obce František Kroutil také poděkoval pedagogickému sboru i dětem za to, jak zvládli složitou výuku v nestandardních podmínkách. Na příkladu své korpulentní postavy žáky varoval, aby si z něj v této věci nebrali příkladu a raději prázdniny strávily pohybovými aktivitami. I k nim se dětem jistě bude hodit krásný barevný ručník, který dostaly od obce darem.

Ve spolupráci s třídními učitelkami si starosta vyzkoušel znalosti, které děti nabyly během školního roku. Každé třídě položil otázku a kdo ji první zodpověděl, získal speciální odměnu. Nejrychlejší a správně odpovídající byli tito žáci: Lukáš Pokorný (1. třída), Lukáš Drlík (2. třída), Kornélie Plachá a Sebastian Hlávka (3. třída), Marie Mifková (4. třída) a Andrea Zemková (5. třída).

Následovalo poděkování jednotlivým členům pedagogického sboru, ale i dalším pracovníkům školy. Poté nastalo loučení s páťáky, kteří odcházejí v novém školním roce do jiných škol (9x - ZŠ Újezd u Brna, 3x Gymnázium Kloubouky, 1x ZŠ Sokolnice a 2x brněnské školy). Páťáci navíc dostali od obce zdravou láhev na pití s obecním znakem a od každé třídy drobnou upomínku. Následně přišlo i na děti z ostatních tříd, jejich žáci si odnesli ručník dle vlastního barevného výběru. Po pozdravu: 3x hurá se děti vydaly vstříc začínajícím letním prázdninám.

Starosta obce se pak spolu s místostarostou Janem Dudákem vydali do mateřské školy, kde za spolupráci poděkovali také všem učitelkám, zaměstnankyním školní kuchyně a nepedagogickým pracovníkům. Dětem mateřské školy pak přinesli něco sladkého na zub.