Výsledky recitační soutěže ZŠ Telnice

V pátek 22. 3. 2019 se v Základní škole Telnice konala recitační soutěž. Účastnily se jí děti ze všech tříd, z každého ročníku recitovalo pět zástupců. Čtyřčlenná porota sestávající z ředitele školy pana Mgr. Petra GABRHELA, paní učitelky Veroniky SLEZÁKOVÉ, paní učitelky Terezy SKLENÁŘOVÉ a zástupce obce Jana DUDÁKA měla opravdu velice těžký úkol při rozhodování o udělení jednotlivých míst. Zaznělo dvacet pět krásných básní. Bylo pěkné slyšet, jak hezky se uměla k recitaci připravit Adélka BŘEZINOVÁ, Viktor LINHART, Petr GABRHEL, Matyáš ŠTELCL a Barunka KOLÁČKOVÁ. Byla radost poslouchat také přednes Verunky ŠLAMPOVÉ, Julinky NEZVALOVÉ, Felixe KRÁLE, Adélky KRÁLOVÉ a Julinky SKLENÁŘOVÉ, Maťeje ŽÁKA, Davida HEMZALA.

Všechny tyto i ostatní děti velice úspěšně reprezentovaly své třídy a celou školu. Úžasný byl mezi nimi Felix KRÁL, který bezchybně odrecitoval i několik jazykolamů. Ani jednou se nespletl, a proto mu právem patří první místo mezi soutěžícími. Při poslechu všech přednášených básniček bylo zjevné radostné úsilí, s jakým děti recitovaly. Dík za všechno to pěkné, co jsme měli možnost dnes dopoledne vyslechnout, patří nejen dětem, ale také jejich maminkám a tatínkům, kteří jistě svým dětem při nacvičování recitace pomáhali. Velké poděkování patří i všem učitelkám, které odvedly moc dobrou práci při přípravě dětí a za organizaci soutěže. Taková spolupráce rodičů a učitelů je tím nejsprávnějším způsobem výchovy dětí a jejich přípravě do života.

Děkujeme všem, kteří při recitaci libozvučných veršů dokázali projevit lásku k českému jazyku!

Jan Dudák, místostarosta obce