Výsledky voleb do školské rady

Stávající školské radě by řádně skončilo funkční období v listopadu 2020. Z důvodů pandemické situace bylo volební období nařízením MŠMT prodlouženo. Volby do školské rady bylo nutné uskutečnit do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Proběhly v průběhu měsíců května a června 2021.
Školská rada při ZŠ Telnice má podle volebního řádu vydaného dne 7. 11. 2005 šest členů, z nichž 1/3 volí zákonní zástupci, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 jmenuje zřizovatel (odst. 2, §167 školského zákona).

Do dalšího funkčního období školské rady byli jmenováni a zvoleni:

·         Jmenovaní členové zřizovatelem: František Kroutil a Mgr. Jan Vybíral

·         Volby z řad zákonných zástupců: Barbora Žáková a Pavel Ondráček

·         Volby z řád pedagogických pracovníků: Mgr. Hana Umlášková a Bc. Veronika Slezáková

Děkuji všem končícím členům školské rady za jejich dosavadní práci, nominovaným za ochotu kandidovat, gratuluji zvoleným a těším se na vzájemnou spolupráci.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy