Výsledky voleb do školské rady 2017

Dne 13. listopadu 2017 proběhly volby do školské rady. Dle školského zákona volí třetinu školské rady zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel školy. Z řad zákonných zástupců byli zvoleni: Barbora Žáková a Pavel Zapletal. Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni: Hana Umlášková a Veronika Slezáková.

Poslední třetina školské rady bude jmenována během zasedání zastupitelstva obce Telnice dne 23. 11. 2017. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: