Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Telnice pro šk. rok 2019/2020

V úterý 8. dubna 2019 proběhl zápis do 1. třídy základní školy v Telnici. Zúčastnilo se jej dvacet tři dětí v doprovodu rodičů a některé budoucí prvňáčky přišli povzbudit také jejich sourozenci.

 

Do budoucí první třídy základní školy bylo přijato 18 dětí, u zbývajících dětí podali rodiče žádost o odklad školní docházky nebo bylo přerušeno správní řízení o odkladu či přijetí ke školní docházce z důvodu nesplnění všech podmínek pro vydání rozhodnutí.  

 

Po návštěvě ředitelny se děti s hrací kartou, kterou dostaly od pana ředitele, vydaly plnit úkoly ve dvou třídách prvního patra budovy školy. Nejprve si pohrály se zvířátky a písmenky, poté řadily správně za sebe obrázky s dějem pohádky O veliké řepě, kterou při tom vyprávěly. Některé z dětí přednesly básničku, jiné zazpívaly písničku. Počítat ovoce a pojmenovávat čísla se nezdálo budoucím prvňáčkům nijak těžké a taktéž grafomotorická cvičení zvládli na výbornou. A protože každý namaloval krásný obrázek a všichni se moc snažili, odnesli si na památku malé dárečky – papírové housenky "pojídající" barevnou pastelku, které vyrobili žáci ve školní družině.

 

Doufáme, že se dětem poprvé ve škole líbilo, a že se do ní v pondělí 2. září 2019, při zahájení nového školního roku, opět s úsměvem rády vrátí.

 

V příloze článku naleznete rozhodnutí ředitele ZŠ o přijetí žáků.

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: