V telnické základní a mateřské škole se virus COVID-19 aktuálně nevyskutuje

Vážení rodiče,
 

na základě opakovaných dotazů na výskyt onemocnění Covid 19 u žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Telnice sdělujeme, že u jedinců s podezřením se nákaza nepotvrdila. Během podezření na nákazu nebyli dotyční přítomni v budovách ZŠ a MŠ Telnice, protože zůstali v karanténě. Proto není důvod k žádným mimořádným opatřením.
 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy