Vystoupení ke Dni matek 13.5.2018 - sraz dětí

Sraz vystupujících dětí je v 15.45 hod. pod pódiem. Po skončení vystoupení dětí MŠ zůstávají děti se svými rodiči, se kterými odcházejí po vystoupení žáků ZŠ.

Sraz vystupujících žáků ZŠ je v 15.45 hod. u bočního vchodu do Orlovny. Po skončení vystoupení odcházejí žáci se svými rodiči.

Těšíme se na Vás.