Zápis budoucích prvňáčků / Těšíme se do školy

Dne 26. 4. proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K zápisu bylo přihlášeno 27 dětí. Z důvodu nemoci se 4 děti budou účastnit zápisu v náhradním termínu, který byl stanoven na 10. 5. O odklad školní docházky požádalo 8 zákonných zástupců dětí. U zápisu děti plnily zábavné úkoly, které zároveň prověřily jejich dovednosti. Povídaly si s paními učitelkami o zvířátkách, přiřazovaly stíny k postavičkám, skákaly panáka, s pomocí koleček zvládly více a méně, poskládaly příběh z pomíchaných kartiček, dokreslily obrázek domečku a nakreslily rodinu. Zápis probíhal v přátelském prostředí a většinu úkolů plnily děti s nadšením. Jako odměnu si odnesly dárečky, které pro ně vytvořili žáci ve školní družině.

Těšíme se do školy: 3. května se budoucí prvňáčci poprvé podívali do své třídy. Zúčastnili se aktivity Těšíme se do školy, kterou již několik let pořádá naše základní škola. Děti se seznamují s prostředím školy i se svou budoucí paní učitelkou. Aktivita je pro nastávající prvňáčky zdarma. Zazpívali jsme si, trochu se poznali, zahráli si hry, pohráli si s tužkami i s čísly. Už se těšíme na příští úterý, kdy se opět sejdeme.

Marta Zmrzlá – budoucí učitelka 1. třídy