Zahájení školního roku 2018/2019 - reportáž

Školní rok 2018/2019 byl na naší telnické základní škole slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin. Na nádvoří se ráno scházeli s úsměvem malí i velcí, všichni odpočatí po prázdninách a určitě netrpělivě očekávající první školní den. :-) Prvňáčci s aktovkami, v doprovodu rodičů, se tentokrát stali nejsilnějším ročníkem. Letos se bude učit číst, psát a počítat celkem 22 žáčků prvního ročníku, nově pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Zmrzlé, kterou tímto vítáme v naší škole a doufáme, že se jí u nás bude dobře pracovat.

 

Slavnostní projev pana ředitele Petra Gabrhela a pana starosty Františka Kroutila vystřídalo předání symbolických klíčů od jednotlivých tříd letošním ročníkům. Následovalo přivítání prvňáčků, při kterém byly každému předány dárečky a popřáno hodně spokojenosti a zdaru v první třídě. Úspěšný a pohodový školní rok 2018/2019 přejeme také žákům ostatních ročníků a současně i pedagogickému týmu, tentokrát ve složení:

 

1. ročník, 22 žáků, třídní učitelka Mgr. Marta Zmrzlá,
2. ročník, 19 žáků, třídní učitelka Mgr. Leona Bímová,
3. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Umlášková,
4. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Yvona Slabá,
5. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Kašparová, asistentka pedagoga Johana Rožnovská.

 

Výuka anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku – Mgr. Petr Gabrhel.
Školní družina 1. oddělení – Johana Rožnovská, Bc. Tereza Sklenářová, Mgr. Petr Gabrhel.
Školní družina 2. oddělení – Šárka Bursáková.

 

Za kolektiv ZŠ Telnice
Hana Kašparová.