Zahájení školního roku 2019/2020 - pondělí 2. září 2019 - pozvánka

 • Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy.
   
 • Žáci první třídy si s sebou vezmou školní aktovky, ostatní žáci si nemusí brát žádné školní pomůcky, pouze přezůvky.
   
 • Vyučování bude po slavnostním zahájení školního roku ukončeno v 9:00 hodin, rodiče a rodinní příslušníci dětí jsou srdečně vítáni. Po ukončení vyučování odcházejí žáci samostatně domů, kromě těch, kteří mají nahlášenu na 2. 9. 2019 přítomnost ve školní družině.
   
 • Nahlaste zájem využít dne 2. 9. školní družinu nejpozději do 29. 8. 2019 na email: skola@zstelnice.cz nebo na tel.č. 544 224 360, 602 500 749
   
 • V pondělí 2. září bude školní družina v provozu od 6.30 do 8.00 hod. a následně po ukončení vyučování pro přihlášené žáky od 9.00 do 16.30 hod. Źáci, kteří zůstávají po zahájení školního roku ve školní družině si přinesou oblečení a přezutí vhodné na venkovní aktivity.

 

 • Stravování pro žáky základní školy, kteří budou 2. září 2019 přítomni ve školní družině je zajištěno. Nahlaste jméno, příchod a odchod žáka do 29. 8. 2019 na skola@zstelnice.cz nebo na tel. 544 224 360, 602 500 749
   
 • Od úterý 3. září probíhá výuka dle rozvrhu hodin, stravování i provoz školní družiny podle běžné organizace provozu školy (více na www.zstelnice.cz).

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy