Zahájení školního roku 2019/2020 - reportáž

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskutečnilo v pondělí 2. září 2019 na školním dvoře za účasti starosty a místostarosty obce, ředitele školy, učitelského sboru a dalších pracovníků školy. Žáci i někteří rodiče si vyslechli státní hymnu, zdravice od vedení obce i ředitele školy a také informace o přípravě nového školního roku, představení učitelského sboru i přivítání "nové" paní učitelky Martiny Zapomělové. Po předání drobných darů ze strany školy i obce se vydali žáci do školních lavic.

Do základní školy nastoupilo v letošním školním roce celkem 91 žáků. Třídní učitelkou prvního ročníku bude paní Mgr. Leona Bímová (20 žáků), druhého ročníku Mgr. Marta Zmrzlá (21 žáků), třetího ročníku Mgr. Martina Zapomělová (20 žáků), čtvrtého ročníku Mgr. Hana Umlášková (15 žáků) a pátého ročníku Mgr. Yvona Slabá (15 žáků). Oddělení školní družiny povedou Šárka Bursáková a Johana Rožnovská.

V mateřské škole zůstává personální složení stejné, jako v loňském roce. V oddělení Medvídků – Eva Stehlíková Dis., Bc. Vladimíra Barcíková (Králová); v Myšičkách – Bc. Veronika Slezáková, Eva Klanicová; v Tygřících – Markéta Krejčiříková, Ivana Drápelová.

Vedoucí školní jídelny Alenu Florianovou bude i nadále zastupovat Miroslava Pokorná. O spokojenost strávníků a další servis související s výdejem obědů se postarají kuchařky: Miroslava Langerová, Jiřina Sekaninová, Dana Koláčková a Vlasta Doležalová.

Úklid v budovách a jejich nejbližším okolí mají na starosti: Vlasta Doležalová, Martina Lengálová, Klára Chlupová a Miroslava Pokorná.