Zahájení školního roku 2023/2024

Dne 4. září 2023 proběhlo slavnostní zahájení školního roku na nádvoří základní školy, kde se shromáždilo všech 101 žáků, což je o 8 žáků více než před dvěma lety. Největší pozornost patřila 23 prvňáčkům, kteří přišli se svými rodiči a dalšími rodinnými příslušníky oslavit jejich veliký den. Z rychlé slovní ankety vyplynulo, že většina žáků se těšila do školy nejen na své kamarády, ale i na rozšiřování si svých obzorů. Žáky pozdravila také paní starostka a místostarostka. Popřály dětem, aby se jim ve škole líbilo, pedagogickému sboru hodně sil a trpělivosti při práci s žáky. Prvňáčkům předaly malý dárek a ostatním třídám sladkou motivaci do nového školního roku. Po předání symbolických klíčů od jednotlivých tříd se žáci vydali na svou první hodinu školního roku 2023/2024. Po skončení slavnostního programu na nádvoří školy přivítalo vedení obce také děti, učitelky a ostatní zaměstnance v naší mateřské škole.

Mgr. Petr Gabrhel, ředitel školy