Zasaď svůj strom (13. – 15. listopadu 2020) - reportáž

Stalo se již tradicí, že si každý žák prvního ročníku naší základní školy zasadí svůj strom. Vzhledem k současným protiepidemickým nařízením se uskutečnilo v odlišném formátu. Rodiče žáků byli osloveni s nabídkou samostatné výsadby ovocného stromku vedle silnice do Otmarova, kde již v minulých letech žáci základní školy začali s obnovou bývalé ovocné aleje.

V pátek 13. listopadu 2020 si většina rodičů v doprovodu svých děti vyzvedla stromek a potřebné věci k výsadbě na dvoře obecního úřadu. V sobotu a v neděli (14. a 15. listopadu 2020) zasadili vybraný stromek ve výše zmiňované lokalitě. Své úsilí zdokumentovali a ve fotogalerii se můžete podívat na další část obnovené aleje.

Děkujeme vám za spolupráci a obci Telnice za přípravu materiálu a dodání stromků.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy