Doučování – Národní plán obnovy

Vážení rodiče,

v rámci Národního plánu obnovy, který realizují jednotlivá ministerstva, bude od 7. listopadu 2022 probíhat doučování žáků z M a ČJ pod vedením třídních učitelek v těchto skupinách:

3. třída - pondělí od 13.15 do 14.00 hodin (resp. po příchodu žáků z obědu)
4. třída - čtvrtek od 13.30 do 14.15 hodin
5. třída - čtvrtek od 13.30 do 14.15 hodin

Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo doučování a nepřihlásili jste se dosud, ozvěte se třídním učitelům. Doučování je bezplatné. Výdaje jsou hrazeny z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Rádi bychom otevřeli co nejdříve také doučování z AJ. Hledáme lektora. O jeho zahájení vás budeme informovat neprodleně po nalezení vyučujícího.

S pozdravem
Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: