Školní liga házené

Co je to školní liga?

 

Školní ligou miniházené rozumíme aplikaci mini házené do základních škol. Miniházená kombinuje nutnost ovládat míč a zároveň koordinovat pohyb těla. Jejím trénováním se zvyšuje všeobecná obratnost, která je pro děti do života velmi přínosná. Zároveň je to pro děti nová forma tělesné výuky a z našich praktických poznatků je pro ně opravdu zábavná. Projekt jednoduše řečeno spočívá v tom, že na hodinách tělesné výuky se děti naučí naprosté základy hry házené na malém hřišti a s velmi jednoduchými pravidly. Tyto znalosti jim postačí k tomu, aby se mohly se svými učiteli setkávat na školních turnajích, kde poměří své síly a zkušenosti s ostatními. V miniházené nejde jen o vítězství. Jde o to, aby se děti dobře bavily a měly radost z pohybu a ze hry. Různé doprovodné soutěže během turnaje jsou zpestřením a další motivací pro děti. Nikdo neodchází jako poražený. Všechny děti si z turnaje odnesou nejen pocit, že se od minulého turnaje zlepšily, ale těší se na další setkání se svými vrstevníky.

 

Školní liga je rozdělena do dvou věkových kategorií - mladší (1.-2. třída) a starší (3.-4. třída).

Výsledky zápasů můžete sledovat na www.schoolnet.chf.cz