Oznámení o otevření základní školy od 25. května 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR se od 25. května 2020 otevírá Základní škola Telnice. Do odvolání bude ZŠ Telnice otevřena pouze při splnění a dodržování Mimořádných provozních podmínek ZŠ Telnice, se kterými se seznamte v příloze tohoto článku nebo jsou k dispozici v tištěné podobě v budovách ZŠ a MŠ Telnice.

 

Při prvním vstupu žáka do základní školy je povinností žáka nebo zákonného zástupce, který žáka přivádí odevzdat třídní učitelce podepsané čestné prohlášení a formulář informace o odchodu žáka ze školy, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 Mimořádných provozních podmínek ZŠ Telnice.

 

Děkujeme všem za pochopení. O dalším vývoji týkající se provozu ZŠ Telnice vás budeme včas informovat.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy