Zápis do ZŠ Telnice - úterý 9.4.2019 od 14.00 hod.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Telnice se koná v úterý 9. dubna 2019 mezi 14.00 a 17.30 hod. v budově ZŠ Telnice – 1. patro.

Do časového pořadníku se rodiče zapisují na určitou hodinu u vedoucí učitelky MŠ Veroniky Slezákové.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu se dostaví také děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Zápis bude mít jako obvykle dvě části: formální a motivační. Během motivační části plní budoucí prvňáčci různé úkoly, kde je formou hry zjišťována jejich připravenost na školní docházku. Formální část se skládá ze setkání s ředitelem školy, předání potřebných dokumentů a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání. Na závěr je připraven pro všechny účastníky malý dárek.

 

Náhradní termín zápisu bude vyhlášen podle potřeby pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci k zápisu dostavit ve stanovený den a svoji nepřítomnost řádně omluví na email: skola@zstelnice.cz nebo na tel. čísla: 544 224 360602 500 749.

 

Více informací se dozvíte v níže přiložených souborech nebo na telefonních číslech: 544 224 360602 500 749.

 

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy