Konzultační hodiny

V době konzultačních hodin mohou zákonní zástupci žáků školy navštívit učitele a vychovatele, informovat se o jejich chování a prospěchu, informovat učitele o problémech svého dítěte, řešit různé záležitosti týkající se docházky dítěte do školy. V případě potřeby je možné po telefonické dohodě navštívit pedagogické pracovníky v jinou, než konzultačními hodinami stanovenou dobu. Informace o konzultačních hodinách naleznete v přiloženém souboru.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy