Základní informace

Základní škola Telnice je školou pouze s 1. stupněm. Žáci jsou rozděleni do 5 samostaných tříd. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

 

                        Třídy a učitelé ve školním roce 2015/2016

 

1. ročník - 14 žáků - třídní učitelka Mgr. Leona Bímová (leona.bimova@zstelnice.cz)

2. ročník - 16 žáků - třídní učitelka Mgr. Simona Hemalová (simona.hemalova@zstelnice.cz)

3. ročník - 16 žáků - třídní učitelka Mgr. Renata Spáčilová (renata.spacilova@zstelnice.cz)

4. ročník - 13 žáků - třídní učitelka Mgr. Yvona Slabá (yvona.slaba@zstelnice.cz)

5. ročník - 13 žáků - třídní učitelka Mgr. Martina Zapomělová (martina.zapomelova@zstelnice.cz)