Hudební kroužek - od 14.9.2016 každou středu

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. probíhá kroužek každou středu od 12:45 hodin v učebně ZŠ Telnice. Více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele - Hudební školy Radka Meluzína http://www.hsrm.cz/ . 

Exkurze žáků 3. ročníku na OÚ Telnice

V úterý 27. září 2016 navštívili telničtí třeťáci místní obecní úřad. V souvislosti s aktuálně probíraným učivem v hodinách prvouky byl předmět jejich zájmu předem jasně daný: historie Telnice, vznik obce a jejího názvu, význam symbolů na obecním erbu, informace o kronice obce, místních památkách, významných osobnostech a pověstech. Dětí se ochotně ujal pan starosta František Kroutil. Zajímavou a současně zábavnou prezentaci žákům zpestřil ukázkou pamětihodností a kronik Telnice.

Sázení stromků v pátek 30. 9. 2016 - ODLOŽENO!

Z důvodu teplého počasí se odkládá páteční sázení stromků. Tato akce pro žáky 1. a 2. ročníku se uskuteční ihned, jakmile to umožní počasí. Nový termín bude zveřejněn na webových stránkách ZŠ Telnice.

Školní rok 2016/2017 slavnostně zahájen

Čtvrtek 1. září 2016 – obyčejný všední den? Pro žáky a pedagogy ZŠ Telnice rozhodně ne! Po dvou měsících odpočinku jsme se opět sešli na dvoře základní školy za přítomnosti nově nastupujících prvňáčků a některých rodičů. Školní rok zahájil svým proslovem starosta obce František Kroutil a ředitel školy Mgr. Petr Gabrhel. Bylo zřejmé, že nadšení ke školní docházce přímo úměrně klesá se zvyšujícím se číslem ročníku. :-)

Zahájení školního roku 2016/2017 - čtvrtek 1.9.2016

Základní škola Telnice vás srdečně zve na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne 1. září 2016 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy. Žáci prvního ročníku přijdou s aktovkou, ostatní bez aktovek. Vyučování bude ukončeno v 9:00 hodin.

Hudební škola R. Meluzína - informace

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2016/2017 zahájen v pátek 9.9.2016 v 15:00 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena. Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 15.9.2016 do 19.9.2016. Ukonční školního roku 2016/2017 pátek 16.6.2017. Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.hsrm.cz/

 

 

 

Schůzka rodičů dětí MŠ před zahájením školního roku 2016/2017

V pondělí 29. srpna 2016 v 17:00 hodin proběhne v budově mateřské školy schůzka rodičů dětí MŠ. 

Pro lepší a klidnější domluvu se schůzka koná bez přítomnosti dětí.

Děkujeme, že si zajistíte hlídání dětí v době schůzky a těšíme se na vaši účast.

Vedení ZŠ a MŠ Telnice.

Hurá na prázdniny aneb konec školního roku 2015/2016

Závěr školního roku provázelo teplé slunečné počasí a zjevná nedočkavost žáků. :-) Poslední dny výuky jim zpestřovaly různé sportovní aktivity, poznávací i turistické výlety nebo výukové programy realizované mimo školu. Průběžně se uklízely třídy a vracely učebnice. Veškeré dění ohlašovalo blížící se letní prázdniny! Humorně laděné, byť smutné loučení s odcházejícími žáky 5. ročníku připadlo na středu 29. června. Děti i personál ZŠ mohli dopoledne shlédnout neopakovatelné divadelní a taneční vystoupení páťáků a předat jim vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka.

Vysvědčení 30.6.2016 - informace

Ve čtvrtek 30. června 2016 se budou od 8:00 hodin rozdávat vysvědčení v jednotlivých třídách. Všichni společně se poté rozloučíme na školním dvoře. Oběd ani družina se v tento den nekoná. Děti tedy odchází mezi 8:45 - 9:00 hod. domů a prázdniny mohou začít! :-)

Prosíme, aby si žáci odnesli ze školní šatny všechny své věci.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci!

Přejeme všem dětem, žákům, rodičům a personálu ZŠ a MŠ slunečné léto, prázdniny plné krásných zážitků a pohodovou dovolenou.

Baseball v Žatčanech

Ve středu 22. června 2016 se třeťáci, čtvrťáci a páťáci vydali svižným pochodovým tempem na žatčanské fotbalové hřiště. Cílem akce byl sport především! Někteří se však po svačině raději schovávali ve stínu stromů okolního remízku, kde hráli různé hry nebo si povídali. Hřiště děti využily nejen k fotbalu a baseballu, ale také při hrách s létajícím talířem nebo míči. Vítaným osvěžením v parném dni nám byly ledňáčky z místního obchodu a čerstvá studená voda, kterou nás zásobovala paní učitelka Martina Zapomělová, organizátorka výletu.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS