Kroužek ručních prací - od 5.10.2016 každou středu

Kroužek začíná ve středu 5. 10. 2016 od 13:50 hodin (do 15:20 hod.). Cena kroužku je 150,- Kč na měsíc. V ceně je zahrnuta odměna pro vyučujícího a všechny materiály a pomůcky pro žáky. První platbu 450 Kč (na říjen, listopad, prosinec) zaplaťte do 12. 10. 2016. Kroužek bude probíhat od října do května.

Pomůcky na první hodinu (středa 5.10.): čerstvě opadané velké listy stromů – hromádku, alespoň 30ks.

Kroužek angličtiny - od 13.10.2016 každý čtvrtek

Kroužek se bude konat každý čtvrtek, pro 1. ročník od 13:30 do 14:15 hodin, 2. ročník od 14:15 do 15:00 hodin. První setkání proběhne z důvodu porady výchovných poradců až ve čtvrtek 13. října 2016. Cena kroužku je 100,- Kč na měsíc. První platbu 300 Kč (na říjen, listopad, prosinec) zaplaťte do 20. 10. 2016.  V ceně je zahrnuta odměna pro vyučujícího a všechny materiály a pomůcky pro žáky. Kroužek bude probíhat od října do května. 

Hudební kroužek - od 14.9.2016 každou středu

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. probíhá kroužek každou středu od 12:45 hodin v učebně ZŠ Telnice. Více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele - Hudební školy Radka Meluzína http://www.hsrm.cz/ . 

Exkurze žáků 3. ročníku na OÚ Telnice

V úterý 27. září 2016 navštívili telničtí třeťáci místní obecní úřad. V souvislosti s aktuálně probíraným učivem v hodinách prvouky byl předmět jejich zájmu předem jasně daný: historie Telnice, vznik obce a jejího názvu, význam symbolů na obecním erbu, informace o kronice obce, místních památkách, významných osobnostech a pověstech. Dětí se ochotně ujal pan starosta František Kroutil. Zajímavou a současně zábavnou prezentaci žákům zpestřil ukázkou pamětihodností a kronik Telnice.

Sázení stromků v pátek 30. 9. 2016 - ODLOŽENO!

Z důvodu teplého počasí se odkládá páteční sázení stromků. Tato akce pro žáky 1. a 2. ročníku se uskuteční ihned, jakmile to umožní počasí. Nový termín bude zveřejněn na webových stránkách ZŠ Telnice.

Školní rok 2016/2017 slavnostně zahájen

Čtvrtek 1. září 2016 – obyčejný všední den? Pro žáky a pedagogy ZŠ Telnice rozhodně ne! Po dvou měsících odpočinku jsme se opět sešli na dvoře základní školy za přítomnosti nově nastupujících prvňáčků a některých rodičů. Školní rok zahájil svým proslovem starosta obce František Kroutil a ředitel školy Mgr. Petr Gabrhel. Bylo zřejmé, že nadšení ke školní docházce přímo úměrně klesá se zvyšujícím se číslem ročníku. :-)

Zahájení školního roku 2016/2017 - čtvrtek 1.9.2016

Základní škola Telnice vás srdečně zve na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne 1. září 2016 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy. Žáci prvního ročníku přijdou s aktovkou, ostatní bez aktovek. Vyučování bude ukončeno v 9:00 hodin.

Hudební škola R. Meluzína - informace

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2016/2017 zahájen v pátek 9.9.2016 v 15:00 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena. Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 15.9.2016 do 19.9.2016. Ukonční školního roku 2016/2017 pátek 16.6.2017. Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.hsrm.cz/

 

 

 

Schůzka rodičů dětí MŠ před zahájením školního roku 2016/2017

V pondělí 29. srpna 2016 v 17:00 hodin proběhne v budově mateřské školy schůzka rodičů dětí MŠ. 

Pro lepší a klidnější domluvu se schůzka koná bez přítomnosti dětí.

Děkujeme, že si zajistíte hlídání dětí v době schůzky a těšíme se na vaši účast.

Vedení ZŠ a MŠ Telnice.

Hurá na prázdniny aneb konec školního roku 2015/2016

Závěr školního roku provázelo teplé slunečné počasí a zjevná nedočkavost žáků. :-) Poslední dny výuky jim zpestřovaly různé sportovní aktivity, poznávací i turistické výlety nebo výukové programy realizované mimo školu. Průběžně se uklízely třídy a vracely učebnice. Veškeré dění ohlašovalo blížící se letní prázdniny! Humorně laděné, byť smutné loučení s odcházejícími žáky 5. ročníku připadlo na středu 29. června. Děti i personál ZŠ mohli dopoledne shlédnout neopakovatelné divadelní a taneční vystoupení páťáků a předat jim vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS