1. ročník

Základní informace:

1. ročník: 23 žáků - třídní učitelka Mgr. Božena Moltašová, e-mail: bozena.moltasova@zstelnice.cz