Pátý den (3.-5.třída)

Ráno nás přivítalo krásné sněžení, které vydrželo až do oběda. Po chvilce učení byl sníh náš. Konečně jde postavit iglú a další domečky. Řízek k obědu všem chutnal a po chvíli odpočinku jsme opět vládli sněhu. V podvečer jsme ještě zopakovali sčítání při soutěži a získali poslední bodíky do hodnocení. Následovalo veliké převeliké balení. Večer nás navštívil hradní pán s jedním rytířem a konečně přišlo pasování na rytíře. Již se těšíme domů za vámi.