Čtenářská anketa mezi žáky 2. – 5. třídy

Před týdnem na naší škole proběhla ve spolupráci s místní knihovnou a Obcí Telnice čtenářská anketa, která si kladla za úkol zjistit, jaké knížky se dětem líbí, zda si knihy kupují nebo půjčují v knihovně a jaký vztah ke čtení mají. Anketa probíhala ve druhé až páté třídě. Ve třídách se v hodinách čtení diskutovalo o různých žánrech, o oblíbených knihách a jejich autorech. V nižších ročnících pomohly dětem s anketou paní učitelky, vyšší ročníky pracovaly samostatně. Z každé třídy byl pak vylosován jeden žák, který se ankety účastnil.

T E L N I C K É P T Á Č K O K R M E N Í

Srdečně zveme všechny místní rodiny k zimní rodinné hře s názvem

T E L N I C K É   P T Á Č K O K R M E N Í
aneb pomáháme naší přírodě… od 24. ledna do 22. února 2022…

Vyzvedněte si do 7. února 2022 na telnické poště svůj balíček se semínky slunečnice a pojďte si s námi zahrát rodinnou hru, při které nakrmíme ptáky v naší krajině… není kam spěchat…jen je třeba najít 12 ptačích krmítek a naplnit je semínky slunečnice… a při tom všem si ještě s námi zahrajete rodinnou hru o zajímavé ceny…

Informace o průběhu hovorových hodin (individuálních konzultací) 17. – 20. ledna 2022

Vážení rodiče,

ve dnech 17. – 20. ledna 2022 proběhnou hovorové hodiny (individuální konzultace). Vzhledem k epidemiologické situaci je možnost výběru mezi individuální konzultací v kmenové učebně při dodržení protiepidemických opatření a individuální online schůzkou v programu MS Teams (přihlásíte se pod účtem vašeho dítěte). Pokud se nemůžete v daných termínech zúčastnit, sdělte tuto informaci třídní učitelce a domluvte se na individuálním termínu. Na termíny se přihlaste v odkazech, které vám byly rozeslány do Školy Online.

Příměstský tábor

Veselá věda zve předškoláky žáky 1. stupně ZŠ na příměstský tábor, který se uskuteční v ZŠ a MŠ Telnice a to od 8. - 12. srpna 2022

Informace o testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení rodiče,

od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazenou roušku.

Vedení obce popřálo dětem ZŠ Telnice krásné Vánoce

Vedení obce Telnice popřálo žákům naší základní školy krásné Vánoce a především to, aby se v po novém roce všichni scházeli v co největším počtu a vydrželi být co nejvíce zdraví. Jelikož právě probíhala i online výuka, pozdravili také děti připojené přes internet.

Vánoční a novoroční přání

Vážení rodiče, prarodiče a všichni, kteří jakýmkoliv způsobem myslíte na naši školu,

přejeme vám klidné a pokud možno radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku pevné zdraví, štěstí a odvahu přenášet vánoční atmosféru i do všedních dní.

Jako dárek přijměte vystoupení žáků základní školy, které nacvičili pod vedením svých třídních učitelek. Kvůli špatné epidemické situaci a z ní plynoucí nepřítomnosti žáků, ho nebylo možné realizovat živě.

Rozhodnutí o uzavření 5. třídy ZŠ Telnice

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

oznamuji, že do 31. ledna 2022

je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u dítěte navštěvující 5. třídu

uzavřena 5. třída základní školy.

Informace týkající se dalšího postupu byly zaslány zákonným zástupcům do informačního systému Škola Online.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Rozhodnutí o uzavření 4. třídy ZŠ Telnice

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

oznamuji, že od 8. do 13. prosince 2021 je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u některých žáků uzavřena 4. třída základní školy.

Informace týkající se dalšího postupu, rozvrhu hodin (naleznete v příloze), distanční výuky vám budou zaslány během dnešního dne (8. 12.) do Školy Online.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 21. - 22. 12. 2022

Vážení rodiče,
na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS