Pozvánka: Hudební škola R. Meluzína - 3. září 17:00

Hudební škola R. Meluzína zve na zahájení školního roku v pátek 3. září 2021 v 17:00 v prostorách ZŠ Telnice.

Pomůcky pro jednotlivé třídy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

v příloze naleznete seznamy potřebných pomůcek pro jednotlivé třídy. 

Inzerát učitel/ka – výchovy 1. stupeň ZŠ a inzerát vychovatel/ka v ŠD

Inzerát vychovatel/ka v ŠD

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá vychovatele/vychovatelku do školní družiny,
úvazek 0,75. Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících. Nástup od 1. 9. 2021 nejpozději však od 1. 12. 2021. 

Inzerát učitel/ka – výchovy 1. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá učitele/učitelku VV a HV, úvazek 0,31. Kvalifikace
dle zákona o pedagogických pracovnících. Nástup od 1. 9. 2021.

Bližší informace na tel.: 602 500 749 (ředitel ZŠ a MŠ).

Výsledky voleb do školské rady

Stávající školské radě by řádně skončilo funkční období v listopadu 2020. Z důvodů pandemické situace bylo volební období nařízením MŠMT prodlouženo. Volby do školské rady bylo nutné uskutečnit do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Proběhly v průběhu měsíců května a června 2021.
Školská rada při ZŠ Telnice má podle volebního řádu vydaného dne 7. 11. 2005 šest členů, z nichž 1/3 volí zákonní zástupci, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 jmenuje zřizovatel (odst. 2, §167 školského zákona).

Do dalšího funkčního období školské rady byli jmenováni a zvoleni:

Přání na prázdniny

Milí žáci a rodiče,

 

přejeme Vám krásné prázdniny, mnoho pohodových dnů a odpočinku. Na setkání s Vámi se těšíme 1. září 2021 při zahájení nového školního roku 2021/2022. 

                                                                                                                                                                                                         

Telnická škola se slavnostně rozloučila s mimořádným školním rokem 2020/2021

Telnická škola se 30. června 2021 rozloučila se svými žáky, kteří absolvovali zvláštní školní rok 2020/2021, který silně poznamenala epidemie koronaviru. Většinu roku se totiž děti vzdělávaly vzdálenou formou, a tak se jistě na pár měsíců rády vrátily mezi své kamarády.

Oznámení o provozu školní družiny během letních prázdnin 2021

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem oznamuji, že školní družina bude v době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2021 uzavřena.

Provoz bude zahájen ve středu 1. září 2021.

V Telnici dne 23. června 2021

Mgr. Petr Gabrhel

ředitel školy

Školní družina 2021/2022 - přijatí žáci

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že do školní družiny byli na školní rok 2021/2022 přijati tito žáci - viz. příloha.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Informace o změně v povinnosti nosit ochranu úst a nosu

Vážení rodiče, od úterý 8. června 2021 došlo na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN k následujícím změnám:

Dětská soutěž o lístky na kolotoče

Obec Telnice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.

Úkolem je nakreslit obrázek na téma:

"Co v Telnici rád/a dělám?"

Odměnou budou lístky na kolotoče.

Více informací na webových stránkách www.telnice.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS