Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 - reportáž

S blížící se osmou hodinou začal ožívat dvůr základní školy. Následně ožily i třídy všech ročníků. To si přišli žáci naší školy pro závěrečné vysvědčení za školní rok 2019/2020 a taky se rozloučit mezi sebou a s pedagogy. Žáci ve svých třídách obdrželi od třídních učitelek vysvědčení a poté se přesunuli k rozloučení s našimi "páťáky" na školní dvůr. Zde jsme si nejdříve poslechli státní hymnu. Poté si vzal slovo pan ředitel, který poděkoval učitelskému sboru, rodičům i dětem za celou dobu domácího učení a uplynulý školní rok.

Pomůcky pro žáky na školní rok 2020/2021

V příloze naleznete seznam pomůcek na další školní rok pro jednotlivé třídy.

Oznámení o provozu školní družiny během letních prázdnin 2020

Školní družina při ZŠ Telnice bude od 1. července do 31. srpna 2020 uzavřena.

 

Provoz bude zahájen v úterý 1. září 2020.

 

V Telnici dne 24. června 2020

 

 

Mgr. Petr Gabrhel

ředitel školy

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 22. června 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás na informativní schůzku, která se bude konat v pondělí 22. 6. 2020 v 17.00 hodin  v budově ZŠ (2. třída).

Na vaši účast se těší

 

Mgr. Marta Zmrzlá - učitelka budoucí 1. třídy.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel ZŠ

Informace o stravování pro žáky ZŠ ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

v přílohách tohoto článku  naleznete informace o stravování pro žáky ZŠ v příštím školním roce a přihlášku.

Žákům, kteří nejsou přítomni ve škole budou informace o stravování a přihlášky doručeny do poštovních schránek do 15. 6. 2020 nebo si je mohou stáhnout z www.zstelnice.cz

Školní družina – provoz a přihlášky 2020/2021

Informace o provozu a přihlášku do školní družiny na školní rok 2020/2021 najdete v přiloženém souboru. Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. června 2020 třídní učitelce nebo vhoďte do schránky na budově ZŠ Telnice.

 

 

Mgr. Petr Gabrhel

ředitel školy

Přerušení dodávky elektrické energie

Vážení rodiče,

 

oznamujeme vám, že 11. června 2020 zůstane ZŠ i MŠ Telnice v provozu přestože bude přerušena dodávka elektrické energie.

Online výuka v provozu tento den nebude. Práci dostanou žáci zadanou dle zvyklostí třídy.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Otevření ZŠ (25. května 2020) – shrnutí základních informací

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května 2020 bude otevřena ZŠ Telnice. Naším cílem bylo zajistit co nejkvalitnější pokračování výuky v současných podmínkách. Děkujeme vám za spolupráci při jejím znovuobnovení a zřizovateli Obci Telnice za velkou pomoc při znovuotevření základní školy.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS