OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/202

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Petr Gabrhel

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Informace o ukončení školního roku

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 30. června 2022 proběhne slavnostní ukončení školního roku.

· 8.00 – 8.30 předávání vysvědčení ve třídách

· 8.35 – 8.50 slavnostní zakončení školního roku na dvoře základní školy za přítomnosti vedení Obce Telnice a rozloučení se s páťáky.

· 8.50 ukončení vyučování, žáci odcházejí samostatně domů. Všichni žáci mají stravu automaticky odhlášenu.

 

Školní družina

Dětská soutěž o lístky na kolotoče - do pondělí 13. června 2022

D Ě T S K Á   S O U T Ě Ž   O   L Í S T K Y   N A   K O L O T O Č E

Obec Telnice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.
Úkolem je nakreslit obrázek na téma:
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO V TELNICI
a doručit jej na telnickou poštu
nejpozději v pondělí 13. června 2022 do 18:00 hod.
Každý obrázek musí být ručně nakreslený samotným autorem na listu papíru ve formátu A4 a opatřen z druhé strany listu jménem, příjmením a věkem dítěte.

ZRUŠENO - noční Titanic

Z důvodu nemoci paní Šimkové, rušíme akci noční Titanic. 

O náhradním termínu budete informováni.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o provozu školní družiny během letních prázdnin 2022

Školní družina při ZŠ Telnice bude od 1. července do 31. srpna 2022 uzavřena.

Provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

Pozvánka: Děti poznávají Telnici (vynálezce) - 15. června 2022

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou

všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naší hostitelkou místní

V Y N Á L E Z C E

Pozvánka: Děti poznávají Telnici (slévačka) - 8. června 2022

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou

všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naší hostitelkou místní

S L É V A Č K A

Hovorové hodiny

V úterý 7. 6. 2022 od 15:00 - 17:30 proběhnou ve všech třídách Základní školy hovorové hodiny.

 

Pozvánka: ATLETICKÁ OLYMPIÁDA PRO DĚTI - 29. května 2022

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA PRO DĚTI 4-6 LET, 7-8 LET, 9-10 LET.

OSLAVTE S NÁMI DEN DĚTÍ ZDRAVÝM POHYBEM!
ČEKAJÍ VÁS KLASICKÉ ATLETICKÉ DISCIPLÍNY A MOŽNOST POROVNÁNÍ SE SE SVÝMI VRSTEVNÍKY.

ZA OLYMPIÁDOU NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT, ČEKÁ NA VÁS PŘÍMO V TELNICI !

PRO NESPORTOVNÍ TYPY A PRO MALÉ DĚTI BUDE PŘIPRAVEN TAJUPLNÝ SVĚT PODIVUHODNÝCH HER JIŘÍHO ŠEBESTY.

REGISTRACE OD 15:00 HOD. V AREÁLU SOKOLA TELNICE.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávní od školního roku 2022/2023 naleznete v níže přiloženém souboru.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS