Mimořádná opatření - odpověď na dotazy

Vážení rodiče, na základě dotazů  týkajících se nástupu dětí a žáků do ZŠ a MŠ Telnice sdělujeme,

že Základní škola a Mateřská škola Telnice jako orgán státní správy respektuje rozhodnutí nadřízených a jiných státních orgánů (ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a dalších), které vydaly mimořádná opatření. K těmto rozhodnutím nejsme oprávněni vydávávat žádná stanoviska.

Informace o provozu ZŠ Telnice od 1. března 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 bude od 1. března 2021 upraven provoz ZŠ Telnice následovně:

Výuka

Žáci 1. a 2. třídy přecházejí na distanční výuku, která bude probíhat formou online výuky v programu MS Teams a formou samostatného plnění úkolů, které budou zákonným zástupcům žáků posílány mailem, jako tomu bylo při podzimním uzavření škol. Přihlašovací údaje zůstávají stejné.

Informace o provozu ZŠ a MŠ Telnice od 1. března 2021

Vážení rodiče,

v současné době vám nejsme schopni sdělit bližší informace k provozu ZŠ a MŠ Telnice od pondělí 1. března 2021. Jakmile přesné informace získáme, budeme vás neprodleně informovat. Sledujte prosím webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Platby za stravné

Vážení rodiče žáků 3. až 5. třídy,

kteří neodebíráte v současné době obědy, vás žádáme, abyste si na svých bankovních účtech zrušili trvalé příkazy na platbu stravného. Nezasílejte prosím od března 2021 žádné další platby. Případné přeplatky budeme vracet jako obvykle v průběhu měsíce srpna 2021.
Děkuji.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Ptačí budky – zapojte se

Vážení rodiče,

nabízíme vám možnost zapojit se do aktivity výroby ptačích budek, kterou pořádá Obec Telnice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Telnice. Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Rozhodnutí o uzavření třídy Soviček MŠ Telnice

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

 

oznamuji, že od 3. února 2021 až do odvolání je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19

u dítěte mateřské školy navštěvující třídu Soviček uzavřena třída Soviček mateřské školy v Telnici.

 

Informace týkající se dalšího postupu pro třídu Soviček naleznete na webových stránkách mateřské školy.

Rodičovská setkání

Hledáte další možnosti, jak výchovně

působit na  své dítě?

          Jste už ze všeho unavení a potřebujete

          oddychnout a povzbudit?

 

Připojte se na on-line setkání rodičů.

 

Smyslem skupiny je:  

  • poskytnout emoční podporu
  • vzájemné sdílení mezi účastníky
  • předávání zkušeností o efektivních přístupech v rámci rodiny
  • získání informací a jiného úhlu pohledu na daný problém

 

Informace o obnovení provozu školní jídelny v ZŠ a MŠ Telnice

Vážení rodiče, i

nformuji vás, že na základě negativních testů na onemocnění Covid 19 u zaměstnanců školní jídelny, skončení karanténních opatření dne 30. ledna 2021 a po konzultaci s KHS Jihomoravského kraje

 

bude dne 1. února 2021 obnoven provoz školní jídelny.

 

Informace o dalším výskytu Covid 19 u pracovníka ZŠ a MŠ Telnice

Vážení rodiče,

 

informuji vás o potvrzení podezření na nemoc Covid 19 u kuchařky ve školní jídelně. Všichni zaměstnanci školní jídelny, kteří pracují na staré budově MŠ, nastupují do povinné karantény. Z tohoto důvodu nebude v týdnu od 25. do 28. ledna zajištěno stravování pro žáky základní školy. Dejte prosím dětem docházejícím na prezenční výuku větší svačinu, kterou si zkonzumují místo oběda. Školní družina zůstává v provozu.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS