Reportáž: Zahájení školního roku 2021/2022

Jako obvykle proběhlo také 1. září 2021 slavnostní zahájení školního roku na nádvoří základní školy, kde se shromáždilo téměř všech 93 žáků. Největší pozornost patřila 21 prvňáčkům, kteří byli pasováni na školáky a dostali k nástupu do školy několik dárečků. Poměrně vážnou atmosféru se podařilo uvolnit hádankou, při které žáci vybírali ze tří málo pravděpodobných odpovědí. Někteří uhodli, že v letošním školním roce nebudou používat žákovské knížky. Ředitel školy následně upřesnil, že pro informování o výchovně – vzdělávacím procesu bude využíván systém Škola On Line.

Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin pro jednotlivé ročníky naleztete pod tímto článkem nebo v sekci Organizace školního roku 2021/2022.

Pozvánka: Kurz kreslení pro žáky - od 30. září 2021

Telnická rodačka Renata Stříbrná srdečně zve všechny školáky na

KURZ KRESLENÍ

který bude probíhat ve školním roce 2021/2022 v klubovně Šatlavy (vstup hlavním vchodem OÚ Telnice).

Kurzy budou probíhat ve čtvrtek od 16 hod., začínáme 30. září 2021.

Kreslíme tužkou, pastelkami, fixem, úhlem, rudkou, tuží, pastelem a malujeme temperami,

akrylem, akvarelem. Kreslíme podle předlohy nebo podle skutečnosti.

Děti se učí stínovat, základní perspektivu, míchání barev, portréta stavbu těla.

Pozvánka: Kroužek keramiky od 13. září 2021

Paní Irena Flodrová ve spolupráci s Obcí Telnice

srdečně zve děti i dospělé

na setkání zájemců o kroužek keramiky,

které se uskuteční 13. září 2021 ve 14.30 hod. v telnické Šatlavě.

Informace o provozu základní školy od 1. září 2021

Vážení rodiče,

zveme vás na zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne 1. září 2021 na nádvoří základní školy. Aby vše probíhalo v klidu a pohodě, připravili jsme pro vás následující soubor informací, které by měly přispět k bezproblémovému zahájení a rozjezdu školního roku. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Zahájení školního roku – 1. září – vstup do budovy školy

Pozvánka: Hudební škola R. Meluzína - 3. září 17:00

Hudební škola R. Meluzína zve na zahájení školního roku v pátek 3. září 2021 v 17:00 v prostorách ZŠ Telnice.

Pomůcky pro jednotlivé třídy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

v příloze naleznete seznamy potřebných pomůcek pro jednotlivé třídy. 

Inzerát učitel/ka – výchovy 1. stupeň ZŠ a inzerát vychovatel/ka v ŠD

Inzerát vychovatel/ka v ŠD

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá vychovatele/vychovatelku do školní družiny,
úvazek 0,75. Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících. Nástup od 1. 9. 2021 nejpozději však od 1. 12. 2021. 

Inzerát učitel/ka – výchovy 1. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá učitele/učitelku VV a HV, úvazek 0,31. Kvalifikace
dle zákona o pedagogických pracovnících. Nástup od 1. 9. 2021.

Bližší informace na tel.: 602 500 749 (ředitel ZŠ a MŠ).

Výsledky voleb do školské rady

Stávající školské radě by řádně skončilo funkční období v listopadu 2020. Z důvodů pandemické situace bylo volební období nařízením MŠMT prodlouženo. Volby do školské rady bylo nutné uskutečnit do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Proběhly v průběhu měsíců května a června 2021.
Školská rada při ZŠ Telnice má podle volebního řádu vydaného dne 7. 11. 2005 šest členů, z nichž 1/3 volí zákonní zástupci, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 jmenuje zřizovatel (odst. 2, §167 školského zákona).

Do dalšího funkčního období školské rady byli jmenováni a zvoleni:

Přání na prázdniny

Milí žáci a rodiče,

 

přejeme Vám krásné prázdniny, mnoho pohodových dnů a odpočinku. Na setkání s Vámi se těšíme 1. září 2021 při zahájení nového školního roku 2021/2022. 

                                                                                                                                                                                                         

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS