Hudební vzdělávání v Telnici pokračuje - připojte se k nám!

Hudební škola Yamaha v Telnici zahájí nový školní rok v úterý 3. září v 17 hodin v učebně na faře.

Na tomto setkání budou rodičům předány informace o výuce, která pokračuje z loňského roku, ale i o nových oborech, kam můžete své dítě přihlásit. V letošním školním roce pro Vás rozšiřujeme nabídku výukových oborů. Od září můžete v Telnici navštěvovat tyto programy:

Školní řád – změna od 2. 9. 2019

Od 2. 9. 2019 dochází k následujícím změnám ve školním řádu.

Vybrané body školního řádu, kde došlo ke změně, úpravě či doplnění

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a jeho chování

- volit a být voleni do školské rady

Plavání žáků 1. a 2. ročníku ZŠ - pokyny

Výuka plavání bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů.

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin.

 

S sebou: plavky, ručník, plaveckou čepici – vše podepsané.

 

Hudební škola R. Meluzína - schůzka pátek 6.9.2019

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2019/2020 zahájen v pátek 6.9.2019 v 16.45 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena.

 

Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 9.9.2019 - 13.9.2019. 

Zahájení školního roku 2019/2020 - pondělí 2. září 2019 - pozvánka

 • Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy.
   
 • Žáci první třídy si s sebou vezmou školní aktovky, ostatní žáci si nemusí brát žádné školní pomůcky, pouze přezůvky.
   
 • Vyučování bude po slavnostním zahájení školního roku ukončeno v 9:00 hodin, rodiče a rodinní příslušníci dětí jsou srdečně vítáni. Po ukončení vyučování odcházejí žáci samostatně domů, kromě těch, kteří mají nahlášenu na 2. 9. 2019 přítomnost ve školní družině.
   
 • Nahlaste zájem využít dne 2. 9. školní družinu nejpozději do 29. 8. 2019 na email: skola@zstelnice.cz nebo na tel.č. 544 224 360, 602 500 749
   
 • V pondělí 2. září bude školní družina v provozu od 6.30 do 8.00 hod. a následně po ukončení vyučování pro přihlášené žáky od 9.00 do 16.30 hod. Źáci, kteří zůstávají po zahájení školního roku ve školní družině si přinesou oblečení a přezutí vhodné na venkovní aktivity.

Potřeby a pomůcky pro žáky - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, seznamy potřeb a pomůcek jednotlivých ročníků, které je třeba pořídit před zahájením školního roku 2019/2020, naleznete pod aktivním odkazem Potřeby pro žáky nebo v levém postranním panelu pod záložkou Organizace školního roku 2019/2020 → Potřeby pro žáky. Všechny věci prosíme podepsat. Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hezký zbytek prázdnin Vám i Vašim dětem.

VZPoura úrazům a golfové dopoledne v ZŠ

Ve čtvrtek 27. června 2019 žáci byl pro žáky třetího a čtvrtého ročníku připraven program s názvem VZPoura úrazům, který zaštiťuje a nejen školám nabízí pojišťovna VZP. Možná si někteří z žáků, ale i vyučujících nedokázali představit, co se pod tímto názvem skrývá. Skutečnost ale předčila naše očekávání a potvrdila, že i o prevenci úrazů je možné s použitím audiovizuální techniky a především z vlastní zkušenosti mluvit velmi poutavě.

Ukončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. června 2019 se už od časného rána škola hemžila dětmi, květinami, sladkostmi, dárečky a radostnou náladou. Konečně nastal onen deset měsíců očekávaný poslední školní den. Děti předaly květiny a dobroty svým třídním učitelkám a většina z nich potom také s radostí přebírala vysvědčení a diplomy za plavání či atletiku. Samé jedničky potěšilo 43 žáků a jejich rodičů. Po krátkém rozloučení na třídách a poučení o bezpečném chování o prázdninách se všichni přesunuli na školní dvůr.

Pohádkový den dětí v ZŠ

Jak si děti ze základní školy v Telnici užily pohádkový dětský den se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Celý zábavný program, včetně pozvánek, informačních cedulek a dalších rekvizit, připravili žáci pátého ročníku pro své mladší kamarády z 1. - 4. třídy. Na svém stanovišti si také během akce (v pondělí 3. června 2019) sami řídili průběh aktivit.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS