Telničtí prvňáčci v deníku Rovnost

Ve úterý 11. září 2018 se děti z první třídy společně fotografovaly ve své třídě ZŠ Telnice pro Brněnský deník Rovnost do pravidelného seriálu „Moje první školní tablo“. Číslo se třídou v novinách vyšlo dne 12. 9. 2018 na straně číslo 4. Fotografie z tabla novopečených prvňáčků si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Prostřednictvím seriálu "Naši prvňáčci" redakce deníku představuje tabla jednotlivých prvních tříd základních škol z Brna a jeho okolí.

Zahájení školního roku 2018/2019 - reportáž

Školní rok 2018/2019 byl na naší telnické základní škole slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin. Na nádvoří se ráno scházeli s úsměvem malí i velcí, všichni odpočatí po prázdninách a určitě netrpělivě očekávající první školní den. :-) Prvňáčci s aktovkami, v doprovodu rodičů, se tentokrát stali nejsilnějším ročníkem. Letos se bude učit číst, psát a počítat celkem 22 žáčků prvního ročníku, nově pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Zmrzlé, kterou tímto vítáme v naší škole a doufáme, že se jí u nás bude dobře pracovat.

Páteční čtení dětem - od 5. října každý pátek

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou zve všechny děti na P Á T E Č N Í   Č T E N Í   D Ě T E M v klubovně telnické Šatlavy (přijďte hlavním vchodem do budovy OÚ). S sebou si vezměte svoji oblíbenou knihu. Začínáme v pátek 5. října 2018 od 16 do 17 hod.  Stačí pouze děti přivést (nebo mohou přijít samy)… Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.

Organizace provozu základní školy ve školním roce 2018/2019

Ranní družina
je otevřena v době školního vyučování od 6.30 do 7.45 hod.

Vyučování
Žáci jsou přítomni ve třídě nejpozději v 7.50 hod. Vyučování začíná v 8.00 hod.

Obědy

  1. skupina (1. třída) - odchod ze školy: 12.15 hod., návrat: 13.00 hod.
  2. skupina (2. + 3. třída) - odchod ze školy: 12.45 hod., návrat: 13.25 hod.
  3. skupina (4. + 5. třída) - odchod ze školy: 13.05 hod., návrat: 13.45 hod.

V úterý:

  1. skupina (5. třída): odchod ze školy: 13.30 hod., návrat: 14.10 hod.

Kroužky ZŠ 2018/2019 - informace

Vážení rodiče,

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor). Do Telnického folklorního spolku a pěveckého sboru si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

Hudební škola R. Meluzína - informace

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2018/2019 zahájen v pátek 7.9.2018 v 16.45 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena. 

Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 10.9.2018 - 14.9.2018. 

Informace ke stravování v ZŠ pro školní rok 2018 – 2019

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., 107/2008 Sb. a vyhláškou 463/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování pro řádně přihlášené děti MŠ Telnice za úplatu.

Způsob placení je zálohový, tudíž je třeba, aby převod finančních prostředků proběhl do 20. kalendářního dne předchozího měsíce (např. v srpnu na září). Toto datum je nutné dodržovat vzhledem k výpisu z účtu, který uzavírá banka k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky budou školní jídelnou vyúčtovány 1 x ročně, a to ke dni 31. 8. 2019, a poté vráceny na účet plátce. Odhlášení obědů řádně zaznamenává vedoucí jídelny do měsíčních výkazů.

Zahájení školního roku 2018/2019 - pondělí 3. září 2018

Základní škola Telnice vás srdečně zve na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin na nádvoří základní školy. Žáci prvního ročníku přijdou s aktovkou, ostatní bez aktovek. Vyučování bude ukončeno v 9.00 hodin.

Kreativní kroužek - od 17.9.2018 v Telnici

Pro tvořivé a kreativní děti i dospělé bude nově otevřen kroužek kreativity. Setkávání proběhne každé úterý a čtvrtek. První schůzka s rodiči a dětmi se uskuteční v pondělí 17. září 2018 v 17.00 hod. v Šatlavě. Prosíme o včasné přihlášení na tel. č. 739 069 133 nebo mailem: vytaskova.luca@gmail.com

MŠ: Informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informační schůzku k zahájení školního roku 2018/2019, která se uskuteční ve středu 29. srpna 2018 ve vestibulu staré budovy MŠ. Na zahajovací informační schůzce se dozvíte veškeré informace o průběhu školního roku, platební podmínky či jiné závazky vůči MŠ a obdržíte veškeré dokumenty, které jsou potřebné pro hladký nástup dítěte do MŠ, tudíž je Vaše účast nutná!

Prosíme, přijďte bez dětí. :-)

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS