NOČNÍ TITANIC PRO ŽÁKY ZŠ TELNICE (3. – 5. TŘÍDA)

Kde: v budově Základní školy

Kdy: v pátek 10. června 2022

Na plavbu vyrážíme všichni v 19 hod.

Buďte přesní a dodržujte plavební řád.

 

Registrace u třídních učitelů do pondělí 6. června 2022.

 

Pozvánka: Děti poznávají Telnici (kuchař) - 18. května 2022 - nový termín

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naším hostitelem místní

K U C H A Ř

Sejdeme se ve škole ve středu 18. května 2022 ve 13:30 hodin

a pak navštívíme království pana kuchaře v Restauraci U Laštůvků.

Zápis budoucích prvňáčků / Těšíme se do školy

Dne 26. 4. proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K zápisu bylo přihlášeno 27 dětí. Z důvodu nemoci se 4 děti budou účastnit zápisu v náhradním termínu, který byl stanoven na 10. 5. O odklad školní docházky požádalo 8 zákonných zástupců dětí. U zápisu děti plnily zábavné úkoly, které zároveň prověřily jejich dovednosti. Povídaly si s paními učitelkami o zvířátkách, přiřazovaly stíny k postavičkám, skákaly panáka, s pomocí koleček zvládly více a méně, poskládaly příběh z pomíchaných kartiček, dokreslily obrázek domečku a nakreslily rodinu.

Recitační soutěž ve 2. třídě

Dne 9. května 2022 proběhla ve 2. třídě recitační soutěž. Všechny děti se do soutěže zapojily. Slyšeli jsme básničky o zvířátkách, o kytičkách i o jaru a jeho barvách. Nesoutěžili jsme o první, druhé a třetí místo, ale děti vybraly tři nejlepší ze třídy. Všechny děti recitovaly velice pěkně. Prvními třemi se stali Lukáš Strakatý s básničkou Stromy, Ema Škvařilová s básničkou Výstava koček a Samuel Trávník s básničkou O hádavých skřítcích. Všem dětem gratuluji k jejich výkonu a děkuji za krásný zážitek.

Marta Zmrzlá – třídní učitelka

Přerušení dodávky elektrické energie 12. a 13. května 2022 a provoz ZŠ a MŠ Telnice

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že 12. a 13. května zůstane Základní škola a Mateřská škola Telnice v provozu přestože dojde na celý den k přerušení dodávek elektrické energie.

Mateřská škola a školní jídelna

zůstanou v provozu jen s malým omezením, které se týká nové budovy MŠ (třída Ježečků), ve které dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Dopolední provoz ve třídě Ježečků zůstane zachován, odpoledne budou děti ve třídách Veverek nebo Soviček (stará budova MŠ).

Pozvánka: Děti poznávají Telnici (kuchař) - 4. května 2022

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naším hostitelem místní

K U C H A Ř

Sejdeme se ve škole ve středu 4. května 2022 ve 14:00 hodin

a pak navštívíme království pana kuchaře v Restauraci U Laštůvků.

Pozvánka: Malování plotu - 7. května 2022

U příležitosti blížícího se Dne matek

srdečně zveme všechny rodiny s dětmi

na

M A L O V Á N Í   P L O T U   V   P A R K U   U   R Y B N Í K A

Sraz v sobotu 7. května 2022 v 9:00 hod.

S sebou si vezměte oblečení, které může být ušpiněno, malířský materiál a nářadí bude zajištěno.

Pod vedením Martiny Hostěradské nakreslíme našim maminkám na dřevěný plotek kytičky a další krásné jarní motivy… těšíme se na vás!

Informace o postupném začleňování ukrajinských žáků do běžné výuky

Vážení rodiče, od 28. 3. 2022 funguje při Základní škole v Telnici ukrajinská adaptační třída. Vyučování probíhá na faře, kde byla za tímto účelem upravena jedna z místností. V prvním měsíci provozu bylo naším prvořadým cílem připravovat žáky na postupné začlenění do běžné výuky.

Těšíme se do školy 3. – 31. května 2022

Vážení rodiče, nabízíme vám možnost přihlásit Vaše děti do přípravného kurzu „Těšíme se do školy“. Budoucí školáci se tak v rámci pěti setkání mohou seznámit s prostředím školy a třídy. Budou si především povídat, hrát, malovat, zpívat, utvářet správné návyky při držení tužky, rozvíjet jemnou motoriku a tím se připravovat na to, co je ve škole čeká.

 

Hovorové hodiny

V úterý 5. 4. 2022 proběhnou ve všech třídách Základní školy hovorové hodiny:

1. - 4. ročník od 15:00 do 17:00 hodin

5. ročník od 15:00 do 16:30 hovorové hodiny; od 16:30 společná třídní schůzka

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS