Informace o způsobu, organizaci a průběhu testování v ZŠ Telnice – změna značek testů

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 probíhá dle Mimořádného opatření MZd pravidelné testování žáků na Covid 19, podle aktuální novelizace 1x týdně. V souvislosti s novým výběrovým řízením na dodavatele testů, které vypsala Správa státních hmotných rezerv a následné dodávky testů do škol, dojde od 24. 5. ke změně značky používaných testů.

V týdnu od 24. 5. se budeme testovat antigenními testy značky Flowflex.

Sportovní den dětí

Kulturní komise obce Telnice

zve malé i velké děti

na

S P O R T O V N Í   D E N   D Ě T Í

v neděli 30. května 2021 od 15:00 hodin

Start je u Šatlavy na Masarykově náměstí v Telnici, s sebou sportovní oblečení, obuv a dobrou náladu, čeká na vás spousta zábavy, pohybu a kamarádů.

A při tom rozhýbeme sebe i celou Telnici ...

Malování zdi

U příležitosti Dne dětí

srdečně zveme

všechny rodiny s dětmi

na

M A L O  V Á N Í   Z D I   V   P A R K U   U   R Y B N Í K A

Sraz v sobotu 29. května 2021 v 9:00 hodin,

vezměte si s sebou oblečení, které může být ušpiněno, malířský materiál a nářadí bude zajištěno.

Pod vedením Martiny Hostěradské provedeme společně malovanou úpravu nové zděné zídky u myslivny.

Informace o provozu základní školy od 17. května 2021

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází
od 17. 5. 2021 k ukončení rotační výuky a obnově provozu základní školy v níže uvedeném režimu. V platnosti zůstává povinné testování žáků 1x týdně, nošení ochrany úst a nosu dodržování zvýšené hygieny, pravidelné větrání.

Těšíme se na všechny žáky a děkujeme za dosavadní spolupráci a trpělivost při všech změnách v tomto školním roce.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Volby do školské rady - průběh voleb

Průběh voleb do školské rady 17. – 20. května 2021

Zákonný zástupce obdrží během hovorových hodin od třídní učitelky hlasovací lístek. Po vyplnění hlasovacího lístku ho vhodí do urny umístěné v ředitelně školy.

Zákonní zástupci 1. třídy, kteří mají online hovorové hodiny, mohou přijít odvolit 17., 18. nebo 20. května 2021 od 14. do 17. hodin. Hlasovací lístky si vyzvednou v ředitelně školy. Po vyplnění
je odevzdají tamtéž.

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,
ve dnech 17. – 21. května 2021 proběhnou hovorové hodiny a individuální konzultace. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Mateřská škola otevřena

Vážení rodiče,

na základě vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 10. května 2021 otevřena mateřská škola v Telnici pro všechny děti bez povinnosti testování.  

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Testování od 3. května 2021

Vážení rodiče,

na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, se od 3. května 2021 bude provádět preventivní antigenní testování v ZŠ a MŠ Telnice jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu (obvykle v pondělí). Nebude-li dítě / žák přítomen, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Letní hlídání dětí

Obec Telnice pořádá od 19. - 30. července 2021 letní hlídání dětí v MŠ Telnice. Pro děti bude každý pracovní den od 7:30 - 16:30 připraven zábavný a pohodový program. Termín uzávěrky podání přihlášek je 31. května 2020. Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku nebo u paní Ivany Mifkové 515 538 156, ivana.mifkova@telnice.cz.

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/22 – podrobné informace

Vážení rodiče, zápis do první třídy na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 15. – 30. dubna 2021. V přiložených souborech naleznete podrobné informace.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS