1. ročník školní recitační soutěže

ZŠ Telnice vyhlašuje 1. ročník školní recitační soutěže pro všechny žáky základní školy. Příprava na soutěž probíhá od 20. února do 3. března 2019. Všichni žáci mají za úkol vybrat si a naučit se recitovat báseň jakéhokoli autora. Rozsah básně: 1. - 3. třída celkem 8 - 14 veršů, 4. - 5. třída celkem 15 - 20 veršů. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a účastníkům přejeme mnoho úspěchů. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. 

Finanční gramotnost - článek z přednášky

V pátek 8. února 2019 se uskutečnila v telnické základní škole interaktivní přednáška o světě financí a bankovnictví. Žáky 4. a 5. ročníku do problematiky uvedl pan Pavel Zapletal, pracovník finančního sektoru. Probírala se témata vzniku a funkce bank, půjček a úroků, ztrát a zisků, aktiv a pasiv, úvěrů a vkladů, tudíž i hospodaření s penězi apod. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin tak, aby v každé byli zastoupeni jak čtvrťáci, tak páťáci.

Přání ZŠ a MŠ Telnice

Hezké a ničím nerušené jarní prázdniny, plné krásného počasí a nezapomenutelných zážitků, 

přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Telnice.

Zápis do 1. třídy ZŠ - úterý 9. 4. 2019

Zápis do 1. třídy ZŠ TELNICE proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hod.  v budově základní školy Telnice. Informační schůzka rodičů před samotným zápisem se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 17.00 hod. v mateřské škole. Bližší informace získáte na telefonních číslech: 544 224 360 nebo 602 500 749 a také na www.zstelnice.cz

Kroužky ZŠ 2018/2019 - 2. pololetí

Vážení rodiče,

aktualizovanou tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit na 2. pololetí šk. roku 2018/2019 naleznete v níže přiloženém souboru. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor)Do Telnického folklorního spolku a pěveckého sboru si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

HŠ Jamaha - Robátka: od 18.2.2019 na faře

Milí rodiče!  Nabízíme těm z Vás, kteří máte malé děti od 5 do 18 měsíců, možnost navštěvovat nový obor HŠ Yamaha  ROBÁTKA.  Spolu se svým dítětem můžete prožít příjemných 45 minut s vhodnými písničkami, básničkami, poslechem hudby. Všechny tyto atributy Vaše dítě velmi rozvíjejí. Nabízíme možnost dopolední výuky. Zveme Vás na ukázkovou hodinu výuky  v pondělí  18. února 2019 v 10 hodin – fara Telnice (zvonek HŠ Yamaha).

Hovorové hodiny ZŠ Telnice - úterý 22.1.2019

V úterý 22. ledna 2019 se uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin "Hovorové hodiny" (třídní schůzky) pro rodiče žáků všech ročníků.

Plavání žáků 1. a 2.ročníku ZŠ - pondělí 21.1.2019 - pokyny

Výuka plavání bude probíhat od ledna do června 2019 každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. 

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin. 

Škola v přírodě - Kuklík 2019 - pokyny

Škola v přírodě na Kuklíku se uskuteční od pondělí 14. ledna do soboty 19. ledna 2019.

Informace, pokyny a formuláře pro přihlášené žáky 1. - 2. ročníku naleznete v přiložených souborech. 

 

Odjíždíme v pondělí 14. ledna 2019 v 8.00 hodin z parkoviště za sokolovnou. 

Při odjezdu rodiče odevzdají třídní učitelce:

Vánoční přání ZŠ a MŠ Telnice - PF 2019

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky

a v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů 

Vám a Vašim blízkým 

přejí žáci a zaměstnanci Základní a mateřské školy Telnice.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS