Výhra na turnaji deskových a logických her

V úterý 22. března se žáci telnické základní školy vydali na turnaj v logických a deskových konaných v Nebovidech.Družstvo ve složení Adélky Králové, Štěpána Šťastného, Davida Horáka a Adama Horáka si vedlo skvěle.

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy proběhne v úterý 26. dubna 2022 od 13.10 do 17.30 hodin v budově ZŠ Telnice – 1. patro.

Je možné se zapsat na konkrétní čas do seznamu, který bude ve třídě Veverek staré budovy mateřské školy.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K zápisu se dostaví také děti, kterým byl při zápisu v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Nabídka pracovního místa

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá pracovníka na výdej stravy, umývání nádobí do školní jídelny a úklid na 4 – 6 hodin denně, jako zástup za nemoc.

Požadavky: spolehlivost a samostatnost.

Pracovní doba: 9.00 – 15.00 hod. (možná dohoda, nezbytná přítomnost mezi 11.00 a 14.00)

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný kolektiv.

Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na gastro@zstelnice.cz

Další informace u vedoucí školní jídelny paní Miroslavy Pokorné tel.: 544 255 082

Cena poroty pro naše druháky

Žáci 2. a 3. třídy se zúčastnili soutěže Já a svět kolem mne, kterou pořádal MAP Šlapanice. Žáci druhé třídy se zapojili do výtvarné části. Vybrali si téma Splněné dětské přání. Na toto téma vytvořili plakát o splněných vánočních přáních. Do vymýšlení a následného tvoření se s chutí zapojila celá třída. Jejich snažení bylo korunováno speciální cenou poroty.

Prvňáčci v akci – pěvecká soutěž a karneval

25. února 2022 proběhl na zeleném koberci naší třídy 1. ročník pěvecké soutěže ZPÍVAJÍCÍ HVĚZDIČKA. O tento titul přišli zabojovat tři Spider - Mani, Sněhurka, Lenka Láskorádová, Harry Potter, mušketýr D’Artagnan, házenkář, koala, půvabná květinářka, Ninja, Elsa, děsivý žralok, florbalista, malá čarodějnice a spanilá víla. Předsedou poroty byl zvolen ředitel školy, pan Petr Gabrhel a členy poroty paní učitelka Leona Bímová a paní vychovatelka Eva Pecharová. Celou soutěží provázel a na klávesy hrál třídní klaun.

Letní hlídání 2022

LETNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ

od 18. do 29. července 2022

pro děti: od 3 do 8 let (po dohodě možno i starší)

Místo: Mateřská škola Telnice a přilehlý areál

Program: pro děti bude připraven zábavný a pohodový program

Provozní doba: každý pracovní den od 7:30 do 16:30 hodin

Rezervace termínů: je možná po celých týdnech, ale i samostatné dny

Denní nákladová cena: 180 Kč/dítě za hlídání, 50 Kč/dítě za oběd

Pozvánka: Kytarový příměstský tábor - 1. - 5. srpna 2022

K Y T A R O V Ý   P Ř Í M Ě S T S K Ý   T Á B O R

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TELNICE
1. - 5. srpna 2022

Vždy od 9:00 do 16:00 hod., příp. dle individuální dohody.
Tábor je určen pro úplné začátečníky až pokročilé.
Hrajeme na ukulele, akustickou kytaru, španělku, elektrickou kytaru.
Cena za dítě/turnus činí 3 900 korun. V ceně bude zahrnuto:
svačinka, oběd, pitný režim a materiály na celý turnus.

Mimořádná beseda: Jak se vyrovnat s obavami z války na Ukrajině a jak o tom mluvit s dětmi - 18. března 2022

Obec Telnice vás srdečně zve na besedu
s PhDr. Michalem Horákem

na téma

J A K   S E   V Y R O V N A T   S   O B A V A M I   Z   V Á L K Y   N A   U K R A J I N Ě   A   J A K   O   T O M   M L U V I T   S   D Ě T M I

V   P Á T E K   1 8 .   B Ř E Z N A   2 0 2 2   V   1 8   H O D .   V E   V E L K É M   S Á L E   T E L N I C K É   O R L O V N Y

Čtenářská anketa mezi žáky 2. – 5. třídy

Před týdnem na naší škole proběhla ve spolupráci s místní knihovnou a Obcí Telnice čtenářská anketa, která si kladla za úkol zjistit, jaké knížky se dětem líbí, zda si knihy kupují nebo půjčují v knihovně a jaký vztah ke čtení mají. Anketa probíhala ve druhé až páté třídě. Ve třídách se v hodinách čtení diskutovalo o různých žánrech, o oblíbených knihách a jejich autorech. V nižších ročnících pomohly dětem s anketou paní učitelky, vyšší ročníky pracovaly samostatně. Z každé třídy byl pak vylosován jeden žák, který se ankety účastnil.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS