Sázení stromků našich prvňáčků

Základní škola Telnice ve spolupráci s Obcí Telnice Vás srdečně zve na sázení stromků našich prvňáčků, které se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 v parku v nádražní čtvrti.
Sraz dětí (první a druhé třídy) je mezi 7.45 a 8.00 hodin v budově základní školy.
S sebou:  teplé oblečení a obutí
Po skončení výsadby (okolo 9.30) se děti vrátí do školy a bude probíhat vyučování dle pátečního rozvrhu.

Děti budou pokračovat v této lokalitě v již zahájené výsadbě okrasných stromů.

V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na jiný termín.

Provoz ZŠ a MŠ Telnice dne 6. listopadu 2019

Provoz mateřské i základní školy včetně školní jídelny zůstane 6. listopadu 2019 zachován. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Telnice se k vyhlášené stávce učitelů a ostatních pracovníků ve školství nepřipojí.

Mgr. Petr Gabrhel

Reportáž: Cesta světla aneb 130 let školy

V pátek 18. 10. 2019 jsme se v podvečer sešli na parkovišti u školky. Úvodní slovo pronesl pan ředitel a poté nás s historií školy seznámila paní učitelka.  A už jsme se vydali na „cestu světla“. Prošli jsme kolem školy a pokračovali kolem workoutového hřiště směrem na Sokolnice. Tady byla cesta lemovaná rozsvícenými svíčkami. Pod téměř každým světýlkem se nacházela fotografie z historie školy. Na konci světelné cesty jsme vyhodnotili soutěž o nejoriginálnější světýlko vlastní výroby. Třetí místo obsadil Jonášek Zemek ze třídy Medvídků naší školky. Na druhém místě byl Tobiáš Mrkvica z 1.

Cesta světla aneb 130 let školy

Zveme Vás na akci Cesta světla aneb 130 let školy v pátek 18. října v 18:00 hod. Bližší informace viz. letáček.

Termíny zahájení zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

V přiložené tabulce naleznete termíny zahájení zájmových kroužků probíhajících v ZŠ Telnice a v prostoru Šatlavy ve školním roce 2019/2020.

Schůzka rodičů dětí 1. ročníku ZŠ

V úterý 1. října se uskuteční schůzka rodičů 1. ročníku. Začátek je v 16:00 v 1. třídě ZŠ. Na programu budou informace o průběhu prvního měsíce dětí ve škole a další informace týkající se jejich vzdělávání a aktivit během roku. Účast doporučená.

Zahájení školního roku 2019/2020 - reportáž

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskutečnilo v pondělí 2. září 2019 na školním dvoře za účasti starosty a místostarosty obce, ředitele školy, učitelského sboru a dalších pracovníků školy. Žáci i někteří rodiče si vyslechli státní hymnu, zdravice od vedení obce i ředitele školy a také informace o přípravě nového školního roku, představení učitelského sboru i přivítání "nové" paní učitelky Martiny Zapomělové. Po předání drobných darů ze strany školy i obce se vydali žáci do školních lavic.

Hudební vzdělávání v Telnici pokračuje - připojte se k nám!

Hudební škola Yamaha v Telnici zahájí nový školní rok v úterý 3. září v 17 hodin v učebně na faře.

Na tomto setkání budou rodičům předány informace o výuce, která pokračuje z loňského roku, ale i o nových oborech, kam můžete své dítě přihlásit. V letošním školním roce pro Vás rozšiřujeme nabídku výukových oborů. Od září můžete v Telnici navštěvovat tyto programy:

Školní řád – změna od 2. 9. 2019

Od 2. 9. 2019 dochází k následujícím změnám ve školním řádu.

Vybrané body školního řádu, kde došlo ke změně, úpravě či doplnění

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a jeho chování

- volit a být voleni do školské rady

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS