Pozvánka: Děti poznávají Telnici - 6. října 2021

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naším hostitelem místní

VÝPRAVČÍ

Sejdeme se ve středu 6. října 2021 v 13:30 h ve škole.

Pozvánka: Páteční čtení dětem - podzim 2021

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou

zve všechny děti na

PÁTEČNÍ ČTENÍ DĚTEM

v klubovně telnické Šatlavy

(přijďte hlavním vchodem do budovy obecního úřadu).

Začínáme v pátek 24. září 2021 od 16 do 17 hodin.

Stačí pouze děti přivést (nebo mohou dojít samy)…

Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.

Pozvánka: Technický kroužek pro děti 1. stupně základní školy - od října 2021

T E C H N I C K Ý   K R O U Ž E K PRO DĚTI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Obec Telnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Telnice

srdečně zve děti prvního stupně ZŠ do nového technického kroužku, který je určen těm, kteří májí zájem se naučit: zacházet s ručním nářadím, vyrobit si něco užitečného pro radost, nebát se opravit si sám různé věci apod.

Děti se budou učit pracovat se dřevem, železem a dalšími materiály pod vedením dvou zkušených řemeslníků a techniků.

Reportář: Děti poznávají Telnici - 29. září 2021 - VČELAŘ

Poprvé v letošním školním roce (29. září 2021) jsme se opět s radostí pustili do pokračování projektu „Děti poznávají Telnici“. Tentokrát mohlo dvanáct dětí školní družiny společně s paní vychovatelkou blíže poznat práci včelaře a jeho včeliček. Pan Ladislav Kubeša se na děti řádně připravil a mezi úly nám všem popsal, jak to v životě včel chodí. Mohli jsme nahlédnout do odborných publikací a spatřit včelí královnu, čmeláka, povídal nám o jednotlivých rolích ve včelím společenství. Netušili jsme, že včelka z Telnice doletí až tří kilometrovou vzdálenost a pak se vrátí zpět k nám.

Seznam zájmových kroužků probíhajících v ZŠ Telnice a v prostoru Šatlavy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit. Na kroužky pořádané základní školou můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky, která je součástí přílohy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

Reportáž: Zahájení školního roku 2021/2022

Jako obvykle proběhlo také 1. září 2021 slavnostní zahájení školního roku na nádvoří základní školy, kde se shromáždilo téměř všech 93 žáků. Největší pozornost patřila 21 prvňáčkům, kteří byli pasováni na školáky a dostali k nástupu do školy několik dárečků. Poměrně vážnou atmosféru se podařilo uvolnit hádankou, při které žáci vybírali ze tří málo pravděpodobných odpovědí. Někteří uhodli, že v letošním školním roce nebudou používat žákovské knížky. Ředitel školy následně upřesnil, že pro informování o výchovně – vzdělávacím procesu bude využíván systém Škola On Line.

Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin pro jednotlivé ročníky naleztete pod tímto článkem nebo v sekci Organizace školního roku 2021/2022.

Pozvánka: Kurz kreslení pro žáky - od 30. září 2021

Telnická rodačka Renata Stříbrná srdečně zve všechny školáky na

KURZ KRESLENÍ

který bude probíhat ve školním roce 2021/2022 v klubovně Šatlavy (vstup hlavním vchodem OÚ Telnice).

Kurzy budou probíhat ve čtvrtek od 16 hod., začínáme 30. září 2021.

Kreslíme tužkou, pastelkami, fixem, úhlem, rudkou, tuží, pastelem a malujeme temperami,

akrylem, akvarelem. Kreslíme podle předlohy nebo podle skutečnosti.

Děti se učí stínovat, základní perspektivu, míchání barev, portréta stavbu těla.

Pozvánka: Kroužek keramiky od 13. září 2021

Paní Irena Flodrová ve spolupráci s Obcí Telnice

srdečně zve děti i dospělé

na setkání zájemců o kroužek keramiky,

které se uskuteční 13. září 2021 ve 14.30 hod. v telnické Šatlavě.

Informace o provozu základní školy od 1. září 2021

Vážení rodiče,

zveme vás na zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne 1. září 2021 na nádvoří základní školy. Aby vše probíhalo v klidu a pohodě, připravili jsme pro vás následující soubor informací, které by měly přispět k bezproblémovému zahájení a rozjezdu školního roku. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Zahájení školního roku – 1. září – vstup do budovy školy

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS