Pomůcky pro žáky na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete pomůcky pro vaše dítě na následující školní rok.

Školní družina 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že do školní družiny byli na školní rok 2022/2023 přijati tito žáci - viz. příloha.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Provoz kanceláře školy během letních prázdnin 2022

Upozorňujeme, že v období letních prázdnin bude omezen provoz kanceláře školy. Budeme k dispozici:

1. 7. - 12. 7. 2022 8:00 - 12:00 hodin

22.8. - 31. 8. 2022 8:00 - 12:00 hodin

Jindy pouze po předchozí dohodě:

mail: hospodarka@zstelnice.cz

telefon: 544224360

 

 

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 a zahájení prázdnin - 30. června 2022

Ukončení školního roku se neslo v duchu velké úlevy od covidových opatření a také s pocitem dobrého zvládnutí mimořádné situace s ukrajinskými dětmi v naší škole. Poslední školní den 30. června 2022 jsme se na školním dvoře rozloučili s letošním školním rokem a přivítali prázdniny. Starosta obce František Kroutil spolu s ředitelem školy Petrem Gabrhelem poděkovali jak dětem za dobré zvládnutí školních povinností, tak i učitelskému sboru a nepedagogickým pracovníkům za trpělivost a spoustu energie, kterou museli čelit velké únavě ze mnoha změn v průběhu mimořádného školního roku.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/202

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Petr Gabrhel

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Informace o ukončení školního roku

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 30. června 2022 proběhne slavnostní ukončení školního roku.

· 8.00 – 8.30 předávání vysvědčení ve třídách

· 8.35 – 8.50 slavnostní zakončení školního roku na dvoře základní školy za přítomnosti vedení Obce Telnice a rozloučení se s páťáky.

· 8.50 ukončení vyučování, žáci odcházejí samostatně domů. Všichni žáci mají stravu automaticky odhlášenu.

 

Školní družina

Dětská soutěž o lístky na kolotoče - do pondělí 13. června 2022

D Ě T S K Á   S O U T Ě Ž   O   L Í S T K Y   N A   K O L O T O Č E

Obec Telnice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.
Úkolem je nakreslit obrázek na téma:
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO V TELNICI
a doručit jej na telnickou poštu
nejpozději v pondělí 13. června 2022 do 18:00 hod.
Každý obrázek musí být ručně nakreslený samotným autorem na listu papíru ve formátu A4 a opatřen z druhé strany listu jménem, příjmením a věkem dítěte.

ZRUŠENO - noční Titanic

Z důvodu nemoci paní Šimkové, rušíme akci noční Titanic. 

O náhradním termínu budete informováni.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o provozu školní družiny během letních prázdnin 2022

Školní družina při ZŠ Telnice bude od 1. července do 31. srpna 2022 uzavřena.

Provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

Pozvánka: Děti poznávají Telnici (vynálezce) - 15. června 2022

ZŠ a MŠ Telnice a Obec Telnice

zvou

všechny místní děti na další díl akce

DĚTI POZNÁVAJÍ TELNICI

Tentokrát bude naší hostitelkou místní

V Y N Á L E Z C E

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS