Přípravný kurz pro přijaté předškoláky

Milí rodiče,

nabízíme vám možnost přihlásit Vaše děti do přípravného kurzu „Těšíme se do školy“. Budoucí školáci se tak v rámci pěti setkání mohou seznámit s prostředím školy a třídy. Formou her se budou pomalu připravovat na to, co je ve škole čeká. Budou si především povídat, hrát, malovat, zpívat, utvářet správné návyky při držení tužky a rozvíjet jemnou motoriku.

Děti poznávají Telnici aneb jak to chodí u fotografa

Ve středu 3.března 2019 pokračovala akce Obecního úřadu v Telnici ve spolupráci s místní ZŠ v seznamování telnických dětí se zajímavými profesemi. Tentokrát se děti setkaly s panem fotografem Roznosem v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis do ZŠ Telnice - úterý 9.4.2019 od 14.00 hod.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Telnice se koná v úterý 9. dubna 2019 mezi 14.00 a 17.30 hod. v budově ZŠ Telnice – 1. patro.

Do časového pořadníku se rodiče zapisují na určitou hodinu u vedoucí učitelky MŠ Veroniky Slezákové.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu se dostaví také děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Výsledky recitační soutěže ZŠ Telnice

V pátek 22. 3. 2019 se v Základní škole Telnice konala recitační soutěž. Účastnily se jí děti ze všech tříd, z každého ročníku recitovalo pět zástupců. Čtyřčlenná porota sestávající z ředitele školy pana Mgr. Petra GABRHELA, paní učitelky Veroniky SLEZÁKOVÉ, paní učitelky Terezy SKLENÁŘOVÉ a zástupce obce Jana DUDÁKA měla opravdu velice těžký úkol při rozhodování o udělení jednotlivých míst. Zaznělo dvacet pět krásných básní. Bylo pěkné slyšet, jak hezky se uměla k recitaci připravit Adélka BŘEZINOVÁ, Viktor LINHART, Petr GABRHEL, Matyáš ŠTELCL a Barunka KOLÁČKOVÁ. Byla radost poslouchat také přednes Verunky ŠLAMPOVÉ, Julinky NEZVALOVÉ, Felixe KRÁLE, Adélky KRÁLOVÉ a Julinky SKLENÁŘOVÉ, Maťeje ŽÁKA, Davida HEMZALA.

Hovorové hodiny ZŠ Telnice - úterý 2.4.2019

V úterý 2. dubna 2019 se v budově ZŠ uskuteční od 14.30 do 17.00 hodin "Hovorové hodiny" (třídní schůzky) pro rodiče žáků všech ročníků. 

Brigáda v MŠ a ZŠ - sobota 6. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Telnice zve všechny ochotné rodiče na brigádu, která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 od 8.00 do 12.00 hod. Budeme pracovat jak na zahradě MŠ (příprava zahrady na jarní a letní provoz), tak na zahradě ZŠ (přípravné práce na rozšíření a zkvalitnění stávajícího hřiště). Sraz v 8.00 hodin na zahradě mateřské školy. S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, hrábě, lopatu, kolečka, zahradnické nůžky, koště a krumpáč

Zimní turnaj v miniházené

úterý 26. února 2019 se zúčastnili žáci 3. a  4. ročníku Zimního turnaje v miniházené. V konkurenci družstev Ostravy, Prosenic, Olomouce a domácí Velké Bystřice se kluci určitě neztratili a bojovali ze všech sil. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou kolech, takže zápasů byl dostatek. Nakonec jsme přivezli krásné druhé místo a titul nejlepšího střelce – Daniel Sklenář, a nejlepšího hráče – Dominik Štefke.

Zápis do MŠ Telnice - vydávání přihlášek od 1.4.2019

Zápis do Mateřské školy Telnice pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 10. května 2019. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - (formuláře) se budou vydávat v prostorách hlavní budovy MŠ Telnice ve třídě "Myšičky" od pondělí 1. dubna 2019.

Děti poznávají Telnici - informace o projektu

V Telnici máme spoustu zajímavých a činorodých sousedů, kteří velkou část svého času věnují rozličným řemeslnickým profesím nebo některé spolkové zájmové činnosti, a významně tak přispívají k ekonomickému i společenskému rozkvětu obce. Aby práci a přínos těchto lidí mohla blíže poznat i nejmladší generace, plánuje obec Telnice spustit v letošním roce projekt určený pro žáky navštěvující školní družinu naší základní školy.

Veselé zoubky - článek

úterý 5. března 2019 proběhl v první třídě preventivní program Veselé zoubky, který byl zaměřen na prevenci vzniku zubního kazu u dětí. Děti shlédly pohádku o nemocném Hurvínkovi, kterého bolel zub. Mánička ho přišla navštívit a vše mu řádně vysvětlila. Pohádka se dětem velmi líbila, hodně se naučily a také se pobavily. Po pohádce si děti některé důležité informace zopakovaly a na maketách chrupu se naučily čistit zoubky. Nakonec dostaly taštičku s hygienickými potřebami pro zdravé zoubky.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS