Upozornění Policie ČR

Policie ČR oznamuje, že ve středu 1. listopadu 2017 v době mezi 13. a 14. hodinou v blízkosti sokolnické mateřské školy lákal mladý muž ve věku 20 let, štíhlé, vysoké postavy, s krátce střiženými vlasy hnědé barvy do svého vozidla Ford Fiesta tmavé, nebo modré barvy desetileté dítě.

Prosíme případné svědky této události, aby se svými svědeckými informacemi kontaktovali linku 158 anebo obvodní oddělení Policie ČR v Židlochovicích – 974 626 760.

Hovorové hodiny ZŠ Telnice - pondělí 13.11.2017

V pondělí 13. listopadu 2017 se uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin "Hovorové hodiny" (třídní schůzky) pro rodiče žáků všech ročníků. 

Po stopách brněnských pověstí (výlet 4. ročníku)

Chladnější mlhavé ráno nás v pondělí 16. října 2017 neodradilo od původního plánu a tak jsme se v půl osmé vypravili pěšky na vlak do Sokolnic. Během chvilky jsme byli v Brně na Hlavním nádraží a o necelých 15 minut později už jsme stáli na Radnické ulici vedle Zelného trhu. Před Starou radnicí jsme zahájili 90 minutovou školní procházku, vedenou velmi ochotnou a milou zaměstnankyní Turistického informačního centra Brno. Na našem putování centrem Brna jsme se seznámili s pověstmi, které jsou spjaty s brněnskými historickými objekty a památkami.

Ať už velcí nebo malí, všichni pilně pomáhali!

sobotu 7. 10. 2017 proběhla v MŠ Telnice podzimní brigáda. Práce probíhaly především na školní zahradě a ve sklepě. Díky hojné účasti rodičů se udělalo opravdu hodně práce. Někteří nám posekali celou zahradu i s hůře dostupnými svahy, jiní připravovali půdu na nové chodníky. Stihlo se shrabat spadené listí, vyčistit zahrada i předzahrádka a hlavně vyklidit sklep. Pro pracanty bylo jako každý rok připraveno malé pohoštění. Spolupráce byla opravdu výborná. Vše šlo jako na drátkách.

Provoz ZŠ a MŠ Telnice - pondělí 16. října 2017

Vážení rodiče, dne 16. 10. 2017 bude v Telnici přerušena dodávka elektrického proudu. Společnost E-ON zajistí pro mateřskou školu náhradní zdroj elektrického proudu. Mateřská škola bude v provozu bez omezení. Oběd pro žáky ZŠ, stejně tak i provoz ranní a odpolední družiny, bude zajištěn v obvyklém rozsahu. Děkujeme společnosti E-ON za spolupráci na řešení vzniklé situace.

 

Pro žáky ZŠ je připraven místo dopoledního vyučování následující náhradní program: 

Podzimní barvičky

V pátek 29. září 2017 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili výukového programu Podzimní barvičky. Vzdělávací celek, pořádaný Střediskem ekologické výchovy Hlídka, se skutečnil na kopci pod hradem Špilberk. Program složený z praktických a tvořivých činností, her a pokusů probíhal jak v budově Střediska, tak v přilehlé zahradě a parku. Děti se setkaly s malířem Podzimem, se kterým se vydaly na dobrodružnou cestu do údolí víl Barevniček a pomohly mu najít barvy na jeho paletu.

Výtvarný kroužek pro veřejnost - 2.11.2017 v Šatlavě

Telnická výtvarnice Dominika Fialová zve srdečně děti i dospělé na nový V Ý T V A R N Ý   K R O U Ž E K , který se bude konat 1x týdně v termínu, který bude dohodnut na první informační schůzce ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 17:15 hod., která se uskuteční v Šatlavě. Přihlásit se můžete na tel. čísle: 724 127 541, e-mailem: fialova.dominika@seznam.cz nebo na první informační schůzce. 

Zasaď svůj strom

Stalo se již tradicí, že si každý žák prvního ročníku naší základní školy zasadí svůj strom. V krásném slunečném ránu 29. září 2017 vyšli naši prvňáčci, druháci a páťáci již po šesté směrem k Otmarovu, aby pokračovali ve výsadbě nové aleje ovocných stromů. Jako obvykle byli rozděleni do skupinek, ve kterých ti starší pomáhali mladším s výsadbou jejich stromu. Kromě žáků prvního ročníku sázeli stromky také druháci, jejichž třešně, jabloně a hrušně během letošního horkého léta uschly.

Páteční čtení dětem - od 6. října každý pátek

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou zve všechny děti na P Á T E Č N Í   Č T E N Í   D Ě T E M v klubovně telnické Šatlavy (přijďte hlavním vchodem do budovy OÚ). S sebou si vezměte svoji oblíbenou knihu. Začínáme v pátek 6. října 2017 od 16 do 17 hod.  Stačí pouze děti přivést (nebo mohou přijít samy)… Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.

Provoz ZŠ a MŠ Telnice - pondělí 16. října 2017

Vážení rodiče, dne 16. 10. 2017 bude v Telnici přerušena dodávka elektrického proudu. Společnost E-ON zajistí pro mateřskou školu náhradní zdroj elektrického proudu. Mateřská škola bude v provozu bez omezení. Pro žáky základní školy je připraven místo dopoledního vyučování náhradní program, který Vám bude oznámen v průběhu následujícího týdne. Oběd, stejně tak i provoz ranní a odpolední družiny, bude zajištěn v obvyklém rozsahu. Děkujeme společnosti E-ON za spolupráci na řešení vzniklé situace.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS