Informace o průběhu hovorových hodin (individuálních konzultací) 17. – 20. ledna 2022

Vážení rodiče,

ve dnech 17. – 20. ledna 2022 proběhnou hovorové hodiny (individuální konzultace). Vzhledem k epidemiologické situaci je možnost výběru mezi individuální konzultací v kmenové učebně při dodržení protiepidemických opatření a individuální online schůzkou v programu MS Teams (přihlásíte se pod účtem vašeho dítěte). Pokud se nemůžete v daných termínech zúčastnit, sdělte tuto informaci třídní učitelce a domluvte se na individuálním termínu. Na termíny se přihlaste v odkazech, které vám byly rozeslány do Školy Online.

Příměstský tábor

Veselá věda zve předškoláky žáky 1. stupně ZŠ na příměstský tábor, který se uskuteční v ZŠ a MŠ Telnice a to od 8. - 12. srpna 2022

Informace o testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení rodiče,

od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazenou roušku.

Vedení obce popřálo dětem ZŠ Telnice krásné Vánoce

Vedení obce Telnice popřálo žákům naší základní školy krásné Vánoce a především to, aby se v po novém roce všichni scházeli v co největším počtu a vydrželi být co nejvíce zdraví. Jelikož právě probíhala i online výuka, pozdravili také děti připojené přes internet.

Vánoční a novoroční přání

Vážení rodiče, prarodiče a všichni, kteří jakýmkoliv způsobem myslíte na naši školu,

přejeme vám klidné a pokud možno radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku pevné zdraví, štěstí a odvahu přenášet vánoční atmosféru i do všedních dní.

Jako dárek přijměte vystoupení žáků základní školy, které nacvičili pod vedením svých třídních učitelek. Kvůli špatné epidemické situaci a z ní plynoucí nepřítomnosti žáků, ho nebylo možné realizovat živě.

Rozhodnutí o uzavření 5. třídy ZŠ Telnice

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

oznamuji, že do 31. ledna 2022

je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u dítěte navštěvující 5. třídu

uzavřena 5. třída základní školy.

Informace týkající se dalšího postupu byly zaslány zákonným zástupcům do informačního systému Škola Online.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Rozhodnutí o uzavření 4. třídy ZŠ Telnice

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

oznamuji, že od 8. do 13. prosince 2021 je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u některých žáků uzavřena 4. třída základní školy.

Informace týkající se dalšího postupu, rozvrhu hodin (naleznete v příloze), distanční výuky vám budou zaslány během dnešního dne (8. 12.) do Školy Online.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 21. - 22. 12. 2022

Vážení rodiče,
na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí o uzavření 1. třídy ZŠ Telnice

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

 

oznamuji, že do 10. prosince 2021 je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u žáků navštěvujících 1. třídu uzavřena 1. třída základní školy.

 

Informace týkající se dalšího postupu budou zákonným zástupcům průběžně sdělovány v rámci informačního systému Školy Online.

 

Ostatní třídy základní a mateřské školy včetně školní jídelny zůstávají v provozu bez omezení.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Oznámení provozu školní družiny během vánočních prázdnin 2022

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že školní družina bude v době vánočních prázdnin

od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023 uzavřena.

Provoz bude obnoven v úterý 3. 1. 2023 v 6:30 hod.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS