Informace k provozu ZŠ od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude od 4. ledna 2021 upraven provoz ZŠ Telnice následovně:

 

Vedení obce popřálo školním dětem krásné Vánoce

Vedení obce Telnice se v poslední školní den v tomto kalendářním roce vydalo za dětmi do naší školy potěšit je malými dárečky a popřát krásné Vánoce. A nejen to: paní učitelky si pro své děti připravily různé vánoční hry a soutěže, ve kterých tři nejšikovnější děti získaly hodnotnější dárky na víc. Všechny děti musely slíbit, že si je přinesou domů pod své vánoční stromečky a rozbalí je až na Štědrý den. Děti měly radost.

Informace o provozu základní školy a školní družiny v době od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
 

na základě usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14. prosince 2020 se od 21. do 23. prosince 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání a ve školní družině.  

Ve dnech 21. a 22. prosince budou mít volno všichni žáci základních škol. O tyto dny budou prodlouženy vánoční prázdniny. Školní družina bude od 21. do 31. prosince 2020 uzavřena.

Informace k možnému čerpání ošetřovného ve dnech 21. a 22. prosince naleznete v přiloženém souboru.

Informace ke znovuotevření ZŠ Telnice dne 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT se od 30. 11. 2020 otevírá Základní škola Telnice také pro 3. – 5. třídu při splnění následujících podmínek.

Výuka:

Staňme se světélky a rozsviťme Telnici

Telnické sluníčko srdečně zve na akci:

S T A Ň M E   S E   S V Ě T É L K Y  A   R O Z S V I Ť M E   T E L N I C I

Každé světélko si projde telnickou Cestu světla (1 km), při které na šesti stanovištích označených lampionky splní připravený úkol a pomůže nám tak postupně rozžínat adventní strom u kostela.
Cestu světla prochází každé světélko samo, malé děti se svými rodinami. Trasa Cesty světla začíná u Bezpečné dětské zahrady v Růžové ulici a je možné se na ni vydat kdykoliv

Zasaď svůj strom (13. – 15. listopadu 2020) - reportáž

Stalo se již tradicí, že si každý žák prvního ročníku naší základní školy zasadí svůj strom. Vzhledem k současným protiepidemickým nařízením se uskutečnilo v odlišném formátu. Rodiče žáků byli osloveni s nabídkou samostatné výsadby ovocného stromku vedle silnice do Otmarova, kde již v minulých letech žáci základní školy začali s obnovou bývalé ovocné aleje.

Informace ke znovuotevření 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT se od 18. 11. 2020 otevírá Základní škola Telnice pro 1. a 2. třídu.

Podrobné informace týkající se znovuotevření základní školy, školní jídelny a školní družiny najdete v přiloženém souboru.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

 

Sázení stromků 13. – 15. listopadu 2020

Vážení rodiče,

jako v předchozích letech proběhne v rámci projektu „Zasaď svůj strom“ i letos sázení stromků našich prvňáčků. Ve spolupráci s Obcí Telnice budeme pokračovat v obnově ovocné aleje podél cesty do Otmarova. Na základě současné epidemiologické situace vám nabízíme následující postup:

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,

ve dnech 10. – 12. listopadu proběhnou hovorové hodiny (u většiny tříd pouze online v prostředí MS Teams). V kalendáři se vám zobrazí v průběhu příštího týdne termín a přesný čas hovorových hodin (třídy budou rozděleny na skupiny, jako je tomu během online výuky). Přihlásíte se pod účtem vašeho dítěte. Pokud byste se nemohli v daném termínu zúčastnit, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli, aby si s Vámi mohl domluvit individuální termín.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS