Brigáda v MŠ a ZŠ - sobota 6. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Telnice zve všechny ochotné rodiče na brigádu, která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 od 8.00 do 12.00 hod. Budeme pracovat jak na zahradě MŠ (příprava zahrady na jarní a letní provoz), tak na zahradě ZŠ (přípravné práce na rozšíření a zkvalitnění stávajícího hřiště). Sraz v 8.00 hodin na zahradě mateřské školy. S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, hrábě, lopatu, kolečka, zahradnické nůžky, koště a krumpáč

Zimní turnaj v miniházené

úterý 26. února 2019 se zúčastnili žáci 3. a  4. ročníku Zimního turnaje v miniházené. V konkurenci družstev Ostravy, Prosenic, Olomouce a domácí Velké Bystřice se kluci určitě neztratili a bojovali ze všech sil. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou kolech, takže zápasů byl dostatek. Nakonec jsme přivezli krásné druhé místo a titul nejlepšího střelce – Daniel Sklenář, a nejlepšího hráče – Dominik Štefke.

Zápis do MŠ Telnice - vydávání přihlášek od 1.4.2019

Zápis do Mateřské školy Telnice pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 10. května 2019. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - (formuláře) se budou vydávat v prostorách hlavní budovy MŠ Telnice ve třídě "Myšičky" od pondělí 1. dubna 2019.

Děti poznávají Telnici - informace o projektu

V Telnici máme spoustu zajímavých a činorodých sousedů, kteří velkou část svého času věnují rozličným řemeslnickým profesím nebo některé spolkové zájmové činnosti, a významně tak přispívají k ekonomickému i společenskému rozkvětu obce. Aby práci a přínos těchto lidí mohla blíže poznat i nejmladší generace, plánuje obec Telnice spustit v letošním roce projekt určený pro žáky navštěvující školní družinu naší základní školy.

Veselé zoubky - článek

úterý 5. března 2019 proběhl v první třídě preventivní program Veselé zoubky, který byl zaměřen na prevenci vzniku zubního kazu u dětí. Děti shlédly pohádku o nemocném Hurvínkovi, kterého bolel zub. Mánička ho přišla navštívit a vše mu řádně vysvětlila. Pohádka se dětem velmi líbila, hodně se naučily a také se pobavily. Po pohádce si děti některé důležité informace zopakovaly a na maketách chrupu se naučily čistit zoubky. Nakonec dostaly taštičku s hygienickými potřebami pro zdravé zoubky.

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Telnice na školní rok 2019/2020

Zveme všechny budoucí prvňáčky k zápisu dětí do 1. třídy.  Přijďte i se svými rodiči v úterý 9. dubna 2019 mezi 14. a 17.30 hod. do budovy ZŠ Telnice – 1. patro.

1. ročník školní recitační soutěže

ZŠ Telnice vyhlašuje 1. ročník školní recitační soutěže pro všechny žáky základní školy. Příprava na soutěž probíhá od 20. února do 3. března 2019. Všichni žáci mají za úkol vybrat si a naučit se recitovat báseň jakéhokoli autora. Rozsah básně: 1. - 3. třída celkem 8 - 14 veršů, 4. - 5. třída celkem 15 - 20 veršů. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a účastníkům přejeme mnoho úspěchů. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. 

Finanční gramotnost - článek z přednášky

V pátek 8. února 2019 se uskutečnila v telnické základní škole interaktivní přednáška o světě financí a bankovnictví. Žáky 4. a 5. ročníku do problematiky uvedl pan Pavel Zapletal, pracovník finančního sektoru. Probírala se témata vzniku a funkce bank, půjček a úroků, ztrát a zisků, aktiv a pasiv, úvěrů a vkladů, tudíž i hospodaření s penězi apod. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin tak, aby v každé byli zastoupeni jak čtvrťáci, tak páťáci.

Přání ZŠ a MŠ Telnice

Hezké a ničím nerušené jarní prázdniny, plné krásného počasí a nezapomenutelných zážitků, 

přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Telnice.

Zápis do 1. třídy ZŠ - úterý 9. 4. 2019

Zápis do 1. třídy ZŠ TELNICE proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hod.  v budově základní školy Telnice. Informační schůzka rodičů před samotným zápisem se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 17.00 hod. v mateřské škole. Bližší informace získáte na telefonních číslech: 544 224 360 nebo 602 500 749 a také na www.zstelnice.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS