Finanční gramotnost - článek z přednášky

V pátek 8. února 2019 se uskutečnila v telnické základní škole interaktivní přednáška o světě financí a bankovnictví. Žáky 4. a 5. ročníku do problematiky uvedl pan Pavel Zapletal, pracovník finančního sektoru. Probírala se témata vzniku a funkce bank, půjček a úroků, ztrát a zisků, aktiv a pasiv, úvěrů a vkladů, tudíž i hospodaření s penězi apod. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin tak, aby v každé byli zastoupeni jak čtvrťáci, tak páťáci.

Přání ZŠ a MŠ Telnice

Hezké a ničím nerušené jarní prázdniny, plné krásného počasí a nezapomenutelných zážitků, 

přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Telnice.

Zápis do 1. třídy ZŠ - úterý 9. 4. 2019

Zápis do 1. třídy ZŠ TELNICE proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hod.  v budově základní školy Telnice. Informační schůzka rodičů před samotným zápisem se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 od 17.00 hod. v mateřské škole. Bližší informace získáte na telefonních číslech: 544 224 360 nebo 602 500 749 a také na www.zstelnice.cz

Kroužky ZŠ 2018/2019 - 2. pololetí

Vážení rodiče,

aktualizovanou tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých dalších mimoškolních aktivit na 2. pololetí šk. roku 2018/2019 naleznete v níže přiloženém souboru. Na kroužky pořádané základní školou a na keramiku můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (viz. přiložený soubor)Do Telnického folklorního spolku a pěveckého sboru si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce.

HŠ Jamaha - Robátka: od 18.2.2019 na faře

Milí rodiče!  Nabízíme těm z Vás, kteří máte malé děti od 5 do 18 měsíců, možnost navštěvovat nový obor HŠ Yamaha  ROBÁTKA.  Spolu se svým dítětem můžete prožít příjemných 45 minut s vhodnými písničkami, básničkami, poslechem hudby. Všechny tyto atributy Vaše dítě velmi rozvíjejí. Nabízíme možnost dopolední výuky. Zveme Vás na ukázkovou hodinu výuky  v pondělí  18. února 2019 v 10 hodin – fara Telnice (zvonek HŠ Yamaha).

Hovorové hodiny ZŠ Telnice - úterý 22.1.2019

V úterý 22. ledna 2019 se uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin "Hovorové hodiny" (třídní schůzky) pro rodiče žáků všech ročníků.

Plavání žáků 1. a 2.ročníku ZŠ - pondělí 21.1.2019 - pokyny

Výuka plavání bude probíhat od ledna do června 2019 každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. 

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin. 

Škola v přírodě - Kuklík 2019 - pokyny

Škola v přírodě na Kuklíku se uskuteční od pondělí 14. ledna do soboty 19. ledna 2019.

Informace, pokyny a formuláře pro přihlášené žáky 1. - 2. ročníku naleznete v přiložených souborech. 

 

Odjíždíme v pondělí 14. ledna 2019 v 8.00 hodin z parkoviště za sokolovnou. 

Při odjezdu rodiče odevzdají třídní učitelce:

Vánoční přání ZŠ a MŠ Telnice - PF 2019

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky

a v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů 

Vám a Vašim blízkým 

přejí žáci a zaměstnanci Základní a mateřské školy Telnice.

 

Divadelní představení Popelka - článek

V pátek 14. prosince 2018 se všechny děti a žáci ZŠ a MŠ Telnice zúčastnily divadelního představení "Popelka", které se uskutečnilo v žatčanské sokolovně. Ochotný pan Hrdlička absolvoval v daný den celkem šest jízd, aby bezpečně přepravil všechny těšící se diváky na divadlo do Žatčan a potom zase zpět do Telnice. Představení začalo v 8.15 hod. a trvalo asi hodinu a půl, po kterou všechny děti s úžasem sledovaly krásně zkomponovaný příběh nešťastné Popelky.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS