Cesta světla aneb 130 let školy

Zveme Vás na akci Cesta světla aneb 130 let školy v pátek 18. října v 18:00 hod. Bližší informace viz. letáček.

Termíny zahájení zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

V přiložené tabulce naleznete termíny zahájení zájmových kroužků probíhajících v ZŠ Telnice a v prostoru Šatlavy ve školním roce 2019/2020.

Schůzka rodičů dětí 1. ročníku ZŠ

V úterý 1. října se uskuteční schůzka rodičů 1. ročníku. Začátek je v 16:00 v 1. třídě ZŠ. Na programu budou informace o průběhu prvního měsíce dětí ve škole a další informace týkající se jejich vzdělávání a aktivit během roku. Účast doporučená.

Zahájení školního roku 2019/2020 - reportáž

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskutečnilo v pondělí 2. září 2019 na školním dvoře za účasti starosty a místostarosty obce, ředitele školy, učitelského sboru a dalších pracovníků školy. Žáci i někteří rodiče si vyslechli státní hymnu, zdravice od vedení obce i ředitele školy a také informace o přípravě nového školního roku, představení učitelského sboru i přivítání "nové" paní učitelky Martiny Zapomělové. Po předání drobných darů ze strany školy i obce se vydali žáci do školních lavic.

Hudební vzdělávání v Telnici pokračuje - připojte se k nám!

Hudební škola Yamaha v Telnici zahájí nový školní rok v úterý 3. září v 17 hodin v učebně na faře.

Na tomto setkání budou rodičům předány informace o výuce, která pokračuje z loňského roku, ale i o nových oborech, kam můžete své dítě přihlásit. V letošním školním roce pro Vás rozšiřujeme nabídku výukových oborů. Od září můžete v Telnici navštěvovat tyto programy:

Školní řád – změna od 2. 9. 2019

Od 2. 9. 2019 dochází k následujícím změnám ve školním řádu.

Vybrané body školního řádu, kde došlo ke změně, úpravě či doplnění

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a jeho chování

- volit a být voleni do školské rady

Plavání žáků 1. a 2. ročníku ZŠ - pokyny

Výuka plavání bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením kvalifikovaných cvičitelů.

 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin.

 

S sebou: plavky, ručník, plaveckou čepici – vše podepsané.

 

Hudební škola R. Meluzína - schůzka pátek 6.9.2019

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2019/2020 zahájen v pátek 6.9.2019 v 16.45 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena.

 

Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 9.9.2019 - 13.9.2019. 

Zahájení školního roku 2019/2020 - pondělí 2. září 2019 - pozvánka

 • Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin na nádvoří základní školy.
   
 • Žáci první třídy si s sebou vezmou školní aktovky, ostatní žáci si nemusí brát žádné školní pomůcky, pouze přezůvky.
   
 • Vyučování bude po slavnostním zahájení školního roku ukončeno v 9:00 hodin, rodiče a rodinní příslušníci dětí jsou srdečně vítáni. Po ukončení vyučování odcházejí žáci samostatně domů, kromě těch, kteří mají nahlášenu na 2. 9. 2019 přítomnost ve školní družině.
   
 • Nahlaste zájem využít dne 2. 9. školní družinu nejpozději do 29. 8. 2019 na email: skola@zstelnice.cz nebo na tel.č. 544 224 360, 602 500 749
   
 • V pondělí 2. září bude školní družina v provozu od 6.30 do 8.00 hod. a následně po ukončení vyučování pro přihlášené žáky od 9.00 do 16.30 hod. Źáci, kteří zůstávají po zahájení školního roku ve školní družině si přinesou oblečení a přezutí vhodné na venkovní aktivity.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS