Letní hlídání 2022

LETNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ

od 18. do 29. července 2022

pro děti: od 3 do 8 let (po dohodě možno i starší)

Místo: Mateřská škola Telnice a přilehlý areál

Program: pro děti bude připraven zábavný a pohodový program

Provozní doba: každý pracovní den od 7:30 do 16:30 hodin

Rezervace termínů: je možná po celých týdnech, ale i samostatné dny

Denní nákladová cena: 180 Kč/dítě za hlídání, 50 Kč/dítě za oběd

Pozvánka: Kytarový příměstský tábor - 1. - 5. srpna 2022

K Y T A R O V Ý   P Ř Í M Ě S T S K Ý   T Á B O R

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TELNICE
1. - 5. srpna 2022

Vždy od 9:00 do 16:00 hod., příp. dle individuální dohody.
Tábor je určen pro úplné začátečníky až pokročilé.
Hrajeme na ukulele, akustickou kytaru, španělku, elektrickou kytaru.
Cena za dítě/turnus činí 3 900 korun. V ceně bude zahrnuto:
svačinka, oběd, pitný režim a materiály na celý turnus.

Mimořádná beseda: Jak se vyrovnat s obavami z války na Ukrajině a jak o tom mluvit s dětmi - 18. března 2022

Obec Telnice vás srdečně zve na besedu
s PhDr. Michalem Horákem

na téma

J A K   S E   V Y R O V N A T   S   O B A V A M I   Z   V Á L K Y   N A   U K R A J I N Ě   A   J A K   O   T O M   M L U V I T   S   D Ě T M I

V   P Á T E K   1 8 .   B Ř E Z N A   2 0 2 2   V   1 8   H O D .   V E   V E L K É M   S Á L E   T E L N I C K É   O R L O V N Y

Čtenářská anketa mezi žáky 2. – 5. třídy

Před týdnem na naší škole proběhla ve spolupráci s místní knihovnou a Obcí Telnice čtenářská anketa, která si kladla za úkol zjistit, jaké knížky se dětem líbí, zda si knihy kupují nebo půjčují v knihovně a jaký vztah ke čtení mají. Anketa probíhala ve druhé až páté třídě. Ve třídách se v hodinách čtení diskutovalo o různých žánrech, o oblíbených knihách a jejich autorech. V nižších ročnících pomohly dětem s anketou paní učitelky, vyšší ročníky pracovaly samostatně. Z každé třídy byl pak vylosován jeden žák, který se ankety účastnil.

T E L N I C K É P T Á Č K O K R M E N Í

Srdečně zveme všechny místní rodiny k zimní rodinné hře s názvem

T E L N I C K É   P T Á Č K O K R M E N Í
aneb pomáháme naší přírodě… od 24. ledna do 22. února 2022…

Vyzvedněte si do 7. února 2022 na telnické poště svůj balíček se semínky slunečnice a pojďte si s námi zahrát rodinnou hru, při které nakrmíme ptáky v naší krajině… není kam spěchat…jen je třeba najít 12 ptačích krmítek a naplnit je semínky slunečnice… a při tom všem si ještě s námi zahrajete rodinnou hru o zajímavé ceny…

Informace o průběhu hovorových hodin (individuálních konzultací) 17. – 20. ledna 2022

Vážení rodiče,

ve dnech 17. – 20. ledna 2022 proběhnou hovorové hodiny (individuální konzultace). Vzhledem k epidemiologické situaci je možnost výběru mezi individuální konzultací v kmenové učebně při dodržení protiepidemických opatření a individuální online schůzkou v programu MS Teams (přihlásíte se pod účtem vašeho dítěte). Pokud se nemůžete v daných termínech zúčastnit, sdělte tuto informaci třídní učitelce a domluvte se na individuálním termínu. Na termíny se přihlaste v odkazech, které vám byly rozeslány do Školy Online.

Příměstský tábor

Veselá věda zve předškoláky žáky 1. stupně ZŠ na příměstský tábor, který se uskuteční v ZŠ a MŠ Telnice a to od 8. - 12. srpna 2022

Informace o testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení rodiče,

od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazenou roušku.

Vedení obce popřálo dětem ZŠ Telnice krásné Vánoce

Vedení obce Telnice popřálo žákům naší základní školy krásné Vánoce a především to, aby se v po novém roce všichni scházeli v co největším počtu a vydrželi být co nejvíce zdraví. Jelikož právě probíhala i online výuka, pozdravili také děti připojené přes internet.

Vánoční a novoroční přání

Vážení rodiče, prarodiče a všichni, kteří jakýmkoliv způsobem myslíte na naši školu,

přejeme vám klidné a pokud možno radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku pevné zdraví, štěstí a odvahu přenášet vánoční atmosféru i do všedních dní.

Jako dárek přijměte vystoupení žáků základní školy, které nacvičili pod vedením svých třídních učitelek. Kvůli špatné epidemické situaci a z ní plynoucí nepřítomnosti žáků, ho nebylo možné realizovat živě.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS