Rozhodnutí o uzavření třídy Veverek MŠ Telnice

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje oznamuji,

 

že od 19. ledna 2021 až do odvolání je z důvodu prokázaného onemocnění Covid 19 u učitelky mateřské školy

uzavřena třída Veverek mateřské školy v Telnici.

Informace týkající se dalšího postupu pro třídu Veverek naleznete na webových stránkách mateřské školy.

Ostatní třídy mateřské školy a školní jídelna zůstávají po konzultaci s KHS Jihomoravského kraje zatím v provozu bez omezení.

Informace o průběhu hovorových hodin a individuálních konzultací

Vážení rodiče,
ve dnech 19. – 22. ledna 2021 proběhnou hovorové hodiny a individuální konzultace. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je u některých tříd možnost výběru mezi online schůzkou a individuální konzultací v kmenové učebně při dodržení protiepidemických opatření. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

V telnické základní a mateřské škole se virus COVID-19 aktuálně nevyskutuje

Vážení rodiče,
 

na základě opakovaných dotazů na výskyt onemocnění Covid 19 u žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Telnice sdělujeme, že u jedinců s podezřením se nákaza nepotvrdila. Během podezření na nákazu nebyli dotyční přítomni v budovách ZŠ a MŠ Telnice, protože zůstali v karanténě. Proto není důvod k žádným mimořádným opatřením.
 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Informace k provozu ZŠ od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude od 4. ledna 2021 upraven provoz ZŠ Telnice následovně:

 

Vedení obce popřálo školním dětem krásné Vánoce

Vedení obce Telnice se v poslední školní den v tomto kalendářním roce vydalo za dětmi do naší školy potěšit je malými dárečky a popřát krásné Vánoce. A nejen to: paní učitelky si pro své děti připravily různé vánoční hry a soutěže, ve kterých tři nejšikovnější děti získaly hodnotnější dárky na víc. Všechny děti musely slíbit, že si je přinesou domů pod své vánoční stromečky a rozbalí je až na Štědrý den. Děti měly radost.

Informace o provozu základní školy a školní družiny v době od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
 

na základě usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14. prosince 2020 se od 21. do 23. prosince 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání a ve školní družině.  

Ve dnech 21. a 22. prosince budou mít volno všichni žáci základních škol. O tyto dny budou prodlouženy vánoční prázdniny. Školní družina bude od 21. do 31. prosince 2020 uzavřena.

Informace k možnému čerpání ošetřovného ve dnech 21. a 22. prosince naleznete v přiloženém souboru.

Informace ke znovuotevření ZŠ Telnice dne 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT se od 30. 11. 2020 otevírá Základní škola Telnice také pro 3. – 5. třídu při splnění následujících podmínek.

Výuka:

Staňme se světélky a rozsviťme Telnici

Telnické sluníčko srdečně zve na akci:

S T A Ň M E   S E   S V Ě T É L K Y  A   R O Z S V I Ť M E   T E L N I C I

Každé světélko si projde telnickou Cestu světla (1 km), při které na šesti stanovištích označených lampionky splní připravený úkol a pomůže nám tak postupně rozžínat adventní strom u kostela.
Cestu světla prochází každé světélko samo, malé děti se svými rodinami. Trasa Cesty světla začíná u Bezpečné dětské zahrady v Růžové ulici a je možné se na ni vydat kdykoliv

Zasaď svůj strom (13. – 15. listopadu 2020) - reportáž

Stalo se již tradicí, že si každý žák prvního ročníku naší základní školy zasadí svůj strom. Vzhledem k současným protiepidemickým nařízením se uskutečnilo v odlišném formátu. Rodiče žáků byli osloveni s nabídkou samostatné výsadby ovocného stromku vedle silnice do Otmarova, kde již v minulých letech žáci základní školy začali s obnovou bývalé ovocné aleje.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS