Oznámení o otevření Mateřské školy Telnice od 11. května 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem (Obec Telnice, IČ: 00282677), se od 11. května 2020 otevírá Mateřská škola Telnice. Do odvolání bude MŠ Telnice otevřena pouze při splnění a dodržování Mimořádných provozních podmínek MŠ Telnice, se kterými se seznamte v příloze tohoto článku nebo jsou k dispozici v tištěné podobě v budovách ZŠ a MŠ Telnice.

Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy je povinností zákonného zástupce odevzdat vedoucí učitelce MŠ podepsané čestné prohlášení, které je přílohou Mimořádných provozních podmínek MŠ Telnice.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021, který probíhal od 15. do 30. dubna 2020 naleznete v níže přiloženém souboru.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Resume po schůzce vedení ZŠ a MŠ Telnice se zřizovatelem (4. května 2020)

V příštích dnech budeme intenzivně připravovat otevření dvou tříd mateřské školy a stanovení pravidel, za kterých školka bude fungovat od pondělí 11. května 2020. Školka bude z provozních důvodů otevřena pouze pro děti obou pracujících rodičů. ZŠ a MŠ Telnice připraví podmínky, za kterých bude možné dodržovat doporučená hygienická opatření ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s přihlédnutím k místním možnostem.

Online výuka – rozvrhy hodin od 20. dubna do odvolání

V příloze uvádíme rozvrhy online výuky od 20. dubna 2020 do odvolání.

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků školy jsou  možné vždy po předchozí telefonické/písemné domluvě. Děkujeme za pochopení.

Informace k případnému otevření ZŠ a MŠ Telnice v termínu 25. května 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s vydáním harmonogramu uvolňování mimořádných opatření sdělujeme k případnému otevření ZŠ a MŠ Telnice v termínu 25. května 2020 následující. Pozorně sledujeme informace, které se dotýkají této problematiky. Zatím jsou oficiálně k dispozici pouze tyto rámcové podmínky.

Příměstský tábor

Veselá věda zve předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ na příměstský tábor, který se uskuteční v ZŠ a MŠ Telnice a to od 10. - 14. srpna 2020

Letní hlídání dětí

Obec Telnice pořádá od 13. - 31. července 2020 letní hlídání dětí v MŠ Telnice. Pro děti bude každý pracovní den od 7:30 - 16:30 připraven zábavný a pohodový program. Termín uzávěrky podání přihlášek je 29. května 2020. Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku nebo u paní Ivany Mifkové 515 538 156, ivana.mifkova@telnice.cz.

Online výuka – rozvrhy hodin 13. - 17. dubna

V příloze naleznete rozvrhy hodin na týden od 13. 4. - 17. 4. 2020. Výuka začne v úterý 14. 4.

Zápis do základní školy na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Vzhledem k vydanému „Opatření  ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“ proběhne od 15. do 30. 4. 2020 zápis do první třídy základní školy v Telnici  bez přítomnosti dětí. Tiskopisy týkající se zápisu vám byly doručeny již dnes ve čtvrtek 9. dubna do poštovních schránek. V přílohách tohoto článku najdete informace o průběhu zápisu.

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Platby za stravné a úplata za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

v souvislosti s pokračováním nouzového stavu Vás žádáme, abyste si na svých bankovních účtech zrušili trvalé příkazy na stravné a na úplatu za předškolní vzdělávání. Od dubna prosím nezasílejte žádné další platby. Případné přeplatky budeme vracet jako obvykle v průběhu měsíce srpna 2020.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS