Mateřská škola otevřena

Vážení rodiče,

na základě vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 10. května 2021 otevřena mateřská škola v Telnici pro všechny děti bez povinnosti testování.  

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Testování od 3. května 2021

Vážení rodiče,

na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, se od 3. května 2021 bude provádět preventivní antigenní testování v ZŠ a MŠ Telnice jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu (obvykle v pondělí). Nebude-li dítě / žák přítomen, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Letní hlídání dětí

Obec Telnice pořádá od 19. - 30. července 2021 letní hlídání dětí v MŠ Telnice. Pro děti bude každý pracovní den od 7:30 - 16:30 připraven zábavný a pohodový program. Termín uzávěrky podání přihlášek je 31. května 2020. Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku nebo u paní Ivany Mifkové 515 538 156, ivana.mifkova@telnice.cz.

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/22 – podrobné informace

Vážení rodiče, zápis do první třídy na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 15. – 30. dubna 2021. V přiložených souborech naleznete podrobné informace.

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy

Podrobné informace o průběhu testování - aktualizace

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 probíhá dle Mimořádného opatření MZd pravidelné testování žáků na Covid 19. V příloze se můžete seznámit s průběhem testování na naší škole. Na základě upozornění jsme aktualizovali následující části a doplnili tyto věty (tučně): Testování probíhá každé pondělí a čtvrtek ráno, pouze u žáků účastnících se prezenční výuky.

Testování žáků 12. dubna - poděkování

Dnešní první ranní antigenní testování žáků základní školy na zjištění viru COVID-19 proběhlo v poklidné atmosféře. Do prezenční výuky a vzdělávání se zapojilo 94 % žáků z 1., 3. a 5. třídy ZŠ Telnice.

V mateřské škole byla situace obdobná a v rámci předškolního vzdělávání se prezenčně zapojilo 84 % očekávaných dětí.

Kromě uvedených žáků a dětí ZŠ a MŠ Telnice dorazila také 1 žákyně (ZŠ) a 5 dětí (MŠ) rodičů, kteří pracují v integrovaném záchranném systému nebo v zaměstnáních, která jim v této době umožňují přednostní umístění dětí ve školách a školkách.

 

Mimořádná opatření - odpověď na dotazy

Vážení rodiče, na základě dotazů  týkajících se nástupu dětí a žáků do ZŠ a MŠ Telnice sdělujeme,

že Základní škola a Mateřská škola Telnice jako orgán státní správy respektuje rozhodnutí nadřízených a jiných státních orgánů (ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a dalších), které vydaly mimořádná opatření. K těmto rozhodnutím nejsme oprávněni vydávávat žádná stanoviska.

Informace o provozu ZŠ Telnice od 1. března 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 bude od 1. března 2021 upraven provoz ZŠ Telnice následovně:

Výuka

Žáci 1. a 2. třídy přecházejí na distanční výuku, která bude probíhat formou online výuky v programu MS Teams a formou samostatného plnění úkolů, které budou zákonným zástupcům žáků posílány mailem, jako tomu bylo při podzimním uzavření škol. Přihlašovací údaje zůstávají stejné.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS