Zahájení školního roku 2017/2018 - reportáž

Po dvou měsících odpočinku jsme se v pondělí 4. září 2017 opět sešli na dvoře základní školy za přítomnosti nově nastupujících prvňáčků a velkého počtu rodičů. Školní rok zahájil svým proslovem starosta obce František Kroutil a ředitel školy Mgr. Petr Gabrhel.

Po předání symbolických klíčů od tříd byli žáci první třídy pasováni mezi školáky. Jejich radost byla znásobena dárečky, které dětem předal pan starosta za asistence místostarostky Pavly Chovancové. Drobné sladkosti od obce obdrželi i ostatní žáci základní školy.

Brigáda v MŠ - sobota 7. 10. 2017

Mateřská škola Telnice zve všechny ochotné rodiče na brigádu, která se uskuteční v sobotu 7. října 2017 od 8.00 do 11.00 hod.na zahradě MŠ. S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, hrábě, lopatu, kolečka, zahradnické nůžky a koštěTěšíme se na viděnou a děkujeme za pomoc! ZŠ a MŠ Telnice.

Logopedická depistáž v MŠ - 14.9.2017

Ve čtvrtek 14. září 2017 od 8.00 hod. bude v MŠ Telnice probíhat logopedická depistáž, prováděná klinickou logopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou (Ambulance klinické logopedie v Sokolnicích). Bude se jednat o orientační vyšetření dětí, jejichž rodiče o nabízenou službu projeví zájem (písemně u třídní učitelky).

Potřeby do MŠ - informace

Do pátku 15. 9. 2017 vybírají paní učitelky jednotlivých tříd hygienické potřeby (2 krabičky papírových kapesníků, 4 roličky toaletního papíru, 2 balení svačinových ubrousků) a poplatek 350,- Kč za kulturu za první pololetí školního roku 2017/2018.

Nový stravovací systém ZŠ a MŠ Telnice - informace

Od 5. září 2017 je v provozu nový automatický jídelní systém. Obědy se pouze odhlašují nebo ty odhlášené znovu objednávají, a to pracovní den předem na pracovní den následující, nejpozději do 13.00 hod. 

 

Odhlašovat a objednávat obědy ve školní jídelně je možné čtyřmi způsoby:

1. Odhlašování a objednávání přes www.jidelna.cz

2. Čipem (pouze u žáků základní školy) na obrazovce ve školní jídelně.

3. Mailem u vedoucí školní jídelny – gastro@zstelnice.cz

4. Telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Aleny Florianové - tel.: 544 255 082

Prodej svačinek v ZŠ pozastaven!

Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu), jsou všichni dodavatelé mléčných výrobků povinni dodat do škol v měsíci září i říjnu 2017 pouze neochucená mléka, a to vždy maximálně dva kusy na měsíc a žáka. Produkty budou rozváženy pravděpodobně koncem měsíce září 2017. Dodávání ochucených či dalších druhů neochucených výrobků není v současnosti povoleno. Jakmile to stanovené podmínky dovolí, budeme vás o této situaci informovat a prodej svačinek v ZŠ bude opět obnoven.

Kroužky ZŠ - aktuální nabídka

Vážení rodiče, 

také letos jsme pro vás připravili tabulku kroužků pořádaných v ZŠ Telnice a některých mimoškolních aktivit (viz. přiložený soubor). Na kroužky pořádané nebo spolupořádané základní školou (místo konání – ZŠ a Šatlava) můžete vaše děti přihlásit pomocí přihlášky (součást přiloženého souboru)U ostatních aktivit jsou kontaktní údaje uvedeny v poznámce. Do Telnického folklorního spolku si mohou žáci vyzvednout přihlášku a základní informace v ředitelně školy. 

Akce MŠ: čtvrtek 7.9.2017 - výlet předškoláků do Šlapanic

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 pojedou předškoláci na výstavu lega do muzea ve Šlapanicích. Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Sraz dětí je v hale staré budovy nejpozději v 8.00 hodin. Návrat je do oběda. Dětem s sebou dejte batůžek, pláštěnku a pití. Svačina bude z MŠ. Děti přihlašujte u svých třídních učitelek nejpozději do středy 6. 9. 2017.

Děkuji Eva Stehlíková

Pozor, změna čísla účtu ZŠ a MŠ Telnice!

Základní škola a Mateřská škola Telnice oznamuje změnu čísla účtu.

Stravné posílejte na účet č.: 115-4874310227/0100

Školné a ostatní platby:  115-4873820217/0100

Hudební škola R. Meluzína - informace

Pro zájemce o studium v hudebním oboru kytara, zobcové flétny, klávesy, klavír, hudební teorie, aj. bude školní rok 2017/2018 zahájen v úterý  5.9.2017 v 17.00 hod. v učebně ZŠ Telnice. Změna v termínu zahájení vyhrazena. Začátek vyučování dle rozdělení výukových dnů v týdnu od 11.9.2017 do 15.9.2017. 

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS